kuvassa Sasi Mahnala yleiskaava vireillä

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaava

KAAVAEHDOTUS UUDELLEEN NÄHTÄVILLÄ

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.3.2023 § 73 Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ehdotuksen (14.3.2023) sekä liiteaineiston uudelleen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -alueella on ollut vireillä yleiskaavan laadinta vuodesta 2017 lähtien. Kaavaehdotus oli nähtävillä kesällä 2022, palautteena saatiin 66 muistutusta ja 18 lausuntoa. Palautteen perusteella kaavaehdotukseen on tehty muutoksia ja tarkistuksia. Muutoksia käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 8.2.2023, jossa katsottiin tarpeelliseksi asettaa kaavaehdotus uudelleen nähtäville.

Kaava-aineisto on nähtävillä Hämeenkyrössä 13.4.–16.5.2023 aikana

  • Kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7
  • tällä kunnan kotisivuilla

Kaavaehdotuksesta ja sen liiteaineistosta on mahdollisuus jättää muistutuksia/lausuntoja 13.4.–16.5.2023 sähköisesti kirjaamo@hameenkyro.fi ja kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Kaavoittajan vastaanotto

Voit tavata ja keskustella henkilökohtaisesti kaavaehdotuksesta kunnan kaavoittajien kanssa 4.5.2023 ja 5.5.2023 klo 8-17. Puolen tunnin vastaanotolle tulee varata aika etukäteen p. 050 384 4329 (toimistosihteeri Hannele Vataja). Varaudu ilmoittamaan puhelimessa kiinteistönumero, jota asiasi koskee.

NÄHTÄVILLÄ OLEVA AINEISTO, TARKISTETTU KAAVAEHDOTUS 14.3.2023

Kaavan toteutuneita vaiheita ja vanhempia aineistoja

KAAVAN EHDOTUSVAIHE, kesä 2022

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 15.7.-16.9.2022. Kaavoitusta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus pidettiin Mahnalan Ympäristökoulun ruokalassa 23.8.2022, kiitos kaikille osallistujille.

NÄHTÄVILLÄ OLLUT KAAVAEHDOTUSAINEISTO, KESÄ 2022:


Mahnalan Ympäristökoulu

Yleisötilaisuus

Kulttuuriympäristöselvityksen esittelytilaisuus järjestettiin keskiviikkona 18.5.2022 Mahnalan Ympäristökoulun ruokasalissa. Kulttuuriympäristöselvitys liitetään kaavaehdotusmateriaaliin ja sitä voi kommentoida tulevan kaavaehdotusvaiheen nähtävillä oloaikana heinä-elokuussa. Kiitos paikallaolleille ja tästä linkistä voi tutustua esittelymateriaaliin.

Kaavan valmisteluvaihe

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavan valmisteluvaihe oli nähtävillä 7.12.2020 – 15.2.2021 mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten. Kaava-aineistot löytyvät tältä sivulta.

Yleisötilaisuus järjestettiin etäyhteyksin 28.1.2021

Tilaisuudessa esiteltiin kaava-aineistoja ja vastattiin osallisten kysymyksiin.

Yleisötilaisuuden nauhoitus on nähtävissä tästä linkistä:

Kaava-alueen maanomistajille lähetettiin kirje, jossa tiedotettiin kaavan nähtävillä olosta, osallistumismahdollisuuksista ja muista huomionarvoisista seikoista.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistot

Nähtävillä olivat kaavakartan ja selostuksen lisäksi uudet selvitykset, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä palauteraportti, jossa ovat koottuna edellisen nähtävillä olon aikana (Kehityskuva 22.3.-23.4.2019) saatu palaute ja kaavoittajan vastineet. Selvitykset ovat tausta-aineistoa, joka on huomioitu kaavan valmistelussa. Tärkein kommentoitava asiakirja on kaavakartta, jonka lähtökohtia ja sisältöä on avattu kaavaselostuksessa. Kaavakartta on luonnos, jota tullaan muokkaamaan ja täydentämään nyt saatavan palautteen perusteella.

Kaavan aineistot aukeavat pdf-liitteinä seuraavista linkeistä:

Kaava-aineistoon liittyvät kysymykset: kaavoitus@hameenkyro.fi


Suunnittelutyöpajat kylillä 2017: Sasi 4.7., Mahnala 28.6., Laitila 6.7., Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Yleiskaavan aloitusvaihe 24.8.2017
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Tavoiteraportin luonnoksen esittely 12.4.2018
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: kehityskuvan aineisto 3.4.2019
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 10.4. ja 17.4.2019 klo 9-15

Ota yhteyttä

Kaavoitus@hameenkyro.fi

Lisätietoa antaa

kaavoituspäällikkö

Leena Lahtinen

050 310 0899