Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaava

Ajankohtaista

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavan valmisteluvaihe on nähtävillä 7.12.2020 – 15.2.2021 mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten. Kaava-aineistot löytyvät tältä sivulta.

Yleisötilaisuus järjestettiin etäyhteyksin 28.1.2021

Tilaisuudessa esiteltiin kaava-aineistoja ja vastattiin osallisten kysymyksiin.

Yleisötilaisuuden nauhoitus on nähtävissä 15.2. asti tästä linkistä:

Kaava-aineistot ovat nähtävillä

  • tällä nettisivulla
  • kunnan asiointipisteessä, Härkikuja 7
  • kirjastossa monitoimikeskus Sillassa (mikäli koronatilanne sallii kirjastossa asioinnin)
  • Sasin Kioskilla, Hämeenkyrön Miharintie 288

Mielipiteet ja lausunnot tulee antaa viimeistään 15.2.2021 klo 15.00,
käytettävissä on seuraavat mahdollisuudet:

  • sähköposti Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon
  • kirje: Hämeenkyrön kunta / kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Sähköpostiosoitteet, kaavapalaute kirjaamoon ja kysymykset kaavoitukseen
kirjaamo@hameenkyro.fi 
kaavoitus@hameenkyro.fi

Puhelintiedustelut seuraavina ajankohtina / kaavasuunnittelija Mia Saloranta p. 044 486 0028
ti-ke klo 10-12: 8.12., 9.12., 15.12., 16.12., 12.1., 13.1., 2.2. ja 3.2.

Kaava-alueen maanomistajille on lähetetty kirje, jossa tiedotetaan kaavan nähtävillä olosta, osallistumismahdollisuuksista ja muista huomionarvoisista seikoista.

Nähtävillä olevat kaava-aineistot

Nähtävillä on kaavakartan ja selostuksen lisäksi uusia selvityksiä, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä palauteraportti, jossa ovat koottuna edellisen nähtävillä olon aikana (Kehityskuva 22.3.-23.4.2019) saatu palaute ja kaavoittajan vastineet. Selvitykset ovat tausta-aineistoa, joka on huomioitu kaavan valmistelussa. Tärkein kommentoitava asiakirja on kaavakartta, jonka lähtökohtia ja sisältöä on avattu kaavaselostuksessa. Kaavakartta on luonnos, jota tullaan muokkaamaan ja täydentämään nyt saatavan palautteen perusteella.

Kaavan aineistot aukeavat pdf-liitteinä seuraavista linkeistä:

Tulevaa

Kevät 2021: Kaavaehdotus ja valmisteluvaiheen palauteraportti nähtäville, mahdollisuus muistutusten jättämiseen.

Syksy 2021: Kaavaehdotuksen viimeistely

Kevät 2022: Kaavan hyväksymiskäsittelyt ja lainvoima

Kaavan toteutuneita vaiheita ja vanhempia aineistoja


Suunnittelutyöpajat kylillä 2017: Sasi 4.7., Mahnala 28.6., Laitila 6.7., Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Yleiskaavan aloitusvaihe 24.8.2017
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Tavoiteraportin luonnoksen esittely 12.4.2018
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: kehityskuvan aineisto 3.4.2019
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 10.4. ja 17.4.2019 klo 9-15

Ota yhteyttä

Kaavoitus@hameenkyro.fi

Lisätietoa antaa

kaavasuunnittelija

Mia Saloranta

044 486 0028