Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaava

Yleisötilaisuus

Kulttuuriympäristöselvityksen avoin esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 17.00-19.00 Mahnalan Ympäristökoulun ruokasalissa os. Maisematie 761, Hämeenkyrö

Tervetuloa!

Tulevaa

Talvi 2021-2022: Kaavaehdotusta työstetään, konsulttina A-insinöörit / arkkitehti Johanna Närhi.

Kevät 2022: Kaavan ehdotusvaihe ja palauteraportti nähtäville vähintään kuukaudeksi. Pyydetään lausunnot ja osallisilla mahdollisuus antaa muistutukset.

Kaavan valmisteluvaihe

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavan valmisteluvaihe oli nähtävillä 7.12.2020 – 15.2.2021 mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten. Kaava-aineistot löytyvät tältä sivulta.

Yleisötilaisuus järjestettiin etäyhteyksin 28.1.2021

Tilaisuudessa esiteltiin kaava-aineistoja ja vastattiin osallisten kysymyksiin.

Yleisötilaisuuden nauhoitus on nähtävissä tästä linkistä:

Kaava-alueen maanomistajille lähetettiin kirje, jossa tiedotettiin kaavan nähtävillä olosta, osallistumismahdollisuuksista ja muista huomionarvoisista seikoista.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistot

Nähtävillä olivat kaavakartan ja selostuksen lisäksi uudet selvitykset, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä palauteraportti, jossa ovat koottuna edellisen nähtävillä olon aikana (Kehityskuva 22.3.-23.4.2019) saatu palaute ja kaavoittajan vastineet. Selvitykset ovat tausta-aineistoa, joka on huomioitu kaavan valmistelussa. Tärkein kommentoitava asiakirja on kaavakartta, jonka lähtökohtia ja sisältöä on avattu kaavaselostuksessa. Kaavakartta on luonnos, jota tullaan muokkaamaan ja täydentämään nyt saatavan palautteen perusteella.

Kaavan aineistot aukeavat pdf-liitteinä seuraavista linkeistä:

Kaava-aineistoon liittyvät kysymykset: kaavoitus@hameenkyro.fi

Kaavan toteutuneita vaiheita ja vanhempia aineistoja


Suunnittelutyöpajat kylillä 2017: Sasi 4.7., Mahnala 28.6., Laitila 6.7., Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Yleiskaavan aloitusvaihe 24.8.2017
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Tavoiteraportin luonnoksen esittely 12.4.2018
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: kehityskuvan aineisto 3.4.2019
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 10.4. ja 17.4.2019 klo 9-15

Ota yhteyttä

Kaavoitus@hameenkyro.fi

Lisätietoa antaa

kaavoituspäällikkö

Leena Lahtinen

050 310 0899