Tippavaaran yritysalueen asemakaava ja Kyreltien itäpään asemakaavamuutos

MRL 62 §:n perusteella ilmoitetaan, että kunnanhallitus 31.5.2021 § 141 on asettanut Tippavaaran yritysalueen asemakaavan ja Kyreltien itäpään asemakaavamuutoksen vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan tällä nettisivulla ja Hämeenkyrön kunnantalolla kunnan asiointipisteessä os. Härkikuja 7 (suljettu 1.-30.7.)

Osalliset voivat antaa OAS:sta mielipiteensä kaavoitukselle
– sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi tai
– kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö

Leena Lahtinen

050 310 0899