Tippavaara uusi 3-tie

Tippavaaran yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus

  • Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävillä 3.2.-6.3.2022

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä kunnan kotisivulla ja asiointipisteessä kunnantalolla. Nähtävilläolon aikana kaavasta voi jättää palautetta.

Suunnittelualue sijoittuu Hämeenkyrön Tippavaaraan pääosin Valtatien 3 ja Häijääntien länsipuolelle. Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan asemakaavan mukaista korttelia 14 uuden paloaseman ja huoltoaseman ympäristössä sekä liikennealueita. Asemakaavan laajennus koskee asemakaavoittamattomia kiinteistöjä 108-421-11-385 Tippavaara ja osaa kiinteistöistä 108-421-2-146 Rajala, 108-421-11-278 Kuusela, 108-421-11-358 Veljesmaa (vaihtoehdossa 2), 108-421-11-415 Varala, 108-421-48-21 Vanhaisäntä ja 108-895-2-5 Yleinen tie (seututie 249).

Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 6.3.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Allaolevista linkeistä voi tutustua kaava-aineistoon:

Asemakaava on asetettu vireille 31.5.2021 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville koko suunnittelutyön ajaksi nettisivuille ja Hämeenkyrön kunnantalon asiointipisteeseen ja siitä voi antaa palautetta em. osoitteisiin.

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö

Leena Lahtinen

050 310 0899