Organisaatio

Hämeenkyrön kunnan sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa sekä yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä tullaan huomioimaan jatkossa direktiivin vaatimukset.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sivujen tavoite on tarjota käyttäjille saavutettava verkkopalvelu. Haluamme kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä, jotta sivuista on hyötyä kaikille käyttäjille, kaikissa tilanteissa, toimintarajoitteista huolimatta. Käytännössä tämä tavoite tarkoittaa sitä, että sivujen tulee noudattaa syyskuussa 2020 WCAG 2.0 kriteeristön AA-tasoa.