Kuvassa tietokone

Organisaatio

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.hameenkyro.fi ja se on laadittu 8.7.2021. Palvelu koskee lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden arviointi on tehty kunnan omana työnä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää pääosin A-AA-tason saavutettavuusvaatimukset. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittavat puutteet

  • Osaa videoista ei ole tekstitetty.
  • Yksittäisistä kuvista puuttuu vaihtoehtoinen teksti. Korjaustyöt ovat käynnissä.
  • Osa verkkosivujen pdf-tiedostoista eivät vielä ole saavutettavia.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on sisältöjä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tällaisia sisältöjä ovat

  • kartat, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, kuten kaavakartat ja katujärjestelypiirustukset
  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • verkkosisällöt, jotka on arkistoitu ennen 23.9.2019
  • video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?  Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.
Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi lähettää

  • Hämeenkyrön kunnan sähköisen palautekanavan kautta
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi
  • postitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
sähköpostiosoite saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli koet, että et saa tarvitsemaasi sivuston sisältöä tai tiedostoa saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta..

Saavutettavuusdirektiivi

Hämeenkyrön kunnan sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa sekä yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä tullaan huomioimaan jatkossa direktiivin vaatimukset.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sivujen tavoite on tarjota käyttäjille saavutettava verkkopalvelu. Haluamme kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä, jotta sivuista on hyötyä kaikille käyttäjille, kaikissa tilanteissa, toimintarajoitteista huolimatta. Käytännössä tämä tavoite tarkoittaa sitä, että sivujen tulee noudattaa syyskuussa 2020 WCAG 2.0 kriteeristön AA-tasoa.