Kuva luonto

Hiilineutraali kunta eli Hinku

Hämeenkyrön kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 12, että Hämeenkyrön kunta liittyy Hinku-verkostoon eli Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen Pirkanmaan edelläkävijänä. Hämeenkyrö on sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80 %:lla vuoden 2007 päästöistä vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ts. ilmakehän lämpenemistä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on välttämätöntä, jotta myös turvallinen ja terveellinen elämä tuleville sukupolville säilyy.

Hinku-asiat Hämeenkyrössä

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.6.2020 § 22 Hämeenkyrön ilmasto-ohjelman vuosille 2020-2022. Ilmasto-ohjelma kokonaisuudessaan luettavissa tästä (Ilmasto-ohjelma.pdf) ja ilmasto-ohjelman esite (pdf-tiedosto).

Hämeenkyrö on ilmastokunta Iin kummikunta. Yhteistyö Iin kunnan kanssa alkoi elokuussa 2019 Iin Ilmastoareenassa.

Pirkanmaa on Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemuksesta hyväksytty vuonna 2019 ensimmäisten maakuntien joukossa mukaan valtakunnalliseen hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien ja maakuntien HINKU-verkostoon.

Viisi lupausta vähähiilisen Hämeenkyrön puolesta

1. Varmistamme vähäpäästöisen liikenteen mahdollisuuksien kasvua. Liikkumisen mahdollisuudet myös ilman autoa lisääntyvät
2. Tarjoamme asukkaille lisää tietoa ja valinnanvaraa ilmastokestäviin asumismuotoihin ja uusiutuvaan energiaan.
3. Tuemme kestävien elämäntapojen kasvatusta ja teemme yhteistyötä nuorten kanssa.
4. Edistämme ilmastotoimilla paikallisten yritysten menestymisen ja kehittymisen mahdollisuuksia.
5. Toteutamme ilmasto-ohjelmalla kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda2030).

Kunnan hinku-työryhmänä toimii kunnan johtoryhmänä.

Taimiteko Hämeenkyrössä

Hämeenkyrö on ensimmäinen kuntakumppani Taimiteossa. Hämeenkyröön istutetaan kesän 2020 aikana 3 hehtaaria uutta metsää. Uutta hiilinielua luodaan yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan ja Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa. Paikallisesti 12 nuorta pääsee istuttamaan 6000 puuntaimea.

Energiatehokkuussopimus (KETS)

Hämeenkyrön kunta on liittynyt mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen KETS, joka on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017–2025. Liittyjät ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunnan asuinrakennuskanta liitetään ensisijaisesti kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.