Kuvassa tietokone

Päätöksenteko

Hämeenkyrön verkkosivuilla julkaistaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Kokousajankohdat löytyvät toimielinten sivuilta. Esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat tarkastuksen jälkeen. Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset löytyvät oheisen linkin takaa.

Viranomaisten asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia asiakirjoja, joista jokaisella on oikeus saada tieto.

Toimielinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuivat 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Ne on poistettava tietoverkosta muutoksenhakuajan päätyttyä.

Muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat