Kuvassa ilmakuva Hämeenkyröstä

Päätöksenteko

Seuraavat vaalit

  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2024)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)
  • alue- ja kuntavaalit samanaikaisesti joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2025).

Presidentinvaalit 2024

Tasavallan presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan omassa äänestysalueessa. Mukaan äänestämiseen tarvitsee ainoastaan henkilötodistuksen, mutta ilmoituskorttia ei tarvita.

Vaalipäivä

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu kello 20.00 asti molemmissa äänestyspaikoissa. Digi- ja väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle ilmoituskortin. Ilmoituskorttiin on merkitty se äänestysalue, jossa äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää.

Kirkonkylän äänestysalue (001): Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16
Kyröskosken äänestysalue (002): Kosken Syke, Kirkkokatu 4

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkoina kaikille äänioikeutetuille ovat Monitoimikeskus Silta (Kyrönsarventie 16), Kosken Syke (Kirkkokatu 4) ja viikonloppuisin Mahnalan Ympäristökoulu (Maisematie 761).

Ennakkoäänestysajat Monitoimikeskus Sillassa ja Kosken Sykkeellä

1. vaalissa:
ke-pe 17.-19.1.2024 kello 11-17
la-su 20.-21.1.2024 kello 11-15
ma-ti 22.-23.1.2024 kello 11-20

2. vaalissa:
ke-pe 31.1.-2.2.2024 kello 11-17
la-su 3.-4.2.2024 kello 11-15
ma-ti 5.-6.2.2024 kello 11-20

Ennakkoäänestysajat Mahnalan Ympäristökoululla

1. vaalissa:
la-su 20.-21.1.2024 kello 11-15

2. vaalissa:
la-su 3.-4.2.2024 kello 11-15

Kotiäänestys

Kotonaan saa äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestyksen voi tilata puhelimitse numerosta 050 400 5072 (arkisin kello 8-16) tai kirjallisesti täyttämällä lomake kunnan asiointipisteellä (Härkikuja 7). Ilmoittautuminen on tehtävä ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2024 kello 16 mennessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2024 kello 16 mennessä. Ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuneen ei tarvitse ilmoittautua uudelleen mahdolliseen toiseen vaaliin.

Laitosäänestys

Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikoina vaalitoimikunnan tarkemmin määrääminä ja laitoksissa ilmoittamina ajankohtina.

Hämeenkyrön laitosäänestyspaikat: Kotorinteen palveluasunnot, Kurjenmäkikoti, Kyröskosken hoivakoti (Attendo), Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Attendo Tähti, Siljankoti, Terveyskeskus, Tupala ja Veteraanitalo.

Ota yhteyttä

hallintosuunnittelija

Hallintosuunnittelija

050 303 7896