Kuvassa ilmakuva Hämeenkyröstä

Päätöksenteko

Seuraavat vaalit

  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)
  • alue- ja kuntavaalit samanaikaisesti joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2025).

Europarlamenttivaalit 2024

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Vaalikaudelle 2024-2029 tehdyn päätöksen (22.9.2023) mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 15.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspaikassa. Mukaan äänestämiseen tarvitsee kuvallisen henkilötodistuksen, kuten henkilökortin, ajokortin, kuvallisen Kela-kortin tai passin. Ilmoituskorttia ei tarvita. Ennakkoäänestyspaikkoina kaikille äänioikeutetuille ovat Monitoimikeskus Silta (Kyrönsarventie 16), Kosken Syke (Kirkkokatu 4) ja viikonloppuna Mahnalan Ympäristökoulu (Maisematie 761).

Ennakkoäänestysajat Monitoimikeskus Sillassa ja Kosken Sykkeellä

ke-pe 29.-31.5.2024 kello 11–17

la-su 1.-2.6.2024 kello 11–15

ma-ti 3.-4.6.2024 kello 11–20

Ennakkoäänestysajat Mahnalan Ympäristökoululla

la-su 1.-2.6.2024 kello 11–15

Vaalipäivä

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu kello 20.00 asti molemmissa äänestyspaikoissa. Digi- ja väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle ilmoituskortin. Ilmoituskorttiin on merkitty se äänestysalue, jossa äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää.

Kirkonkylän äänestysalue (001): Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16

Kyröskosken äänestysalue (002): Kosken Syke, Kirkkokatu 4

Kotiäänestys

Kotonaan saa äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestyksen voi tilata puhelimitse numerosta 050 400 5072 (arkisin kello 8-16) tai kirjallisesti täyttämällä lomake kunnan asiointipisteellä (Härkikuja 7). Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16 mennessä.

Laitosäänestys

Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin määrääminä ja laitoksissa ilmoittamina ajankohtina.

Hämeenkyrön laitosäänestyspaikat: Kotorinteen palveluasunnot, Kurjenmäkikoti, Kyröskosken hoivakoti (Attendo), Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Attendo Tähti, Siljankoti, Terveyskeskus, Tupala ja Veteraanitalo.

Ota yhteyttä

kulttuuriohjaaja, kotiseutumuseo

Annukka Kosonen

050 400 5072