Päätöksenteko

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • aluevaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2022)
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2024)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2025).

Aluevaalit 2022

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Hämeenkyrö kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys on kotimaassa 12.–18.1.2022. Ehdokashakemusten jättöpäivä on 14.12.2021 ennen kello 16 ja ehdokasasettelun vahvistaminen on 23.12.2021. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Ehdokkaita aluevaaleissa voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko hyvinvointialueella. Puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät ehdokashakemukset aluevaalilautakunnalle. Ehdokaslistan maksimipituus on 1,25 kertaa hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen määrä.

Koronaohjeita äänestäjille

 • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin. Odota rauhassa omaa äänestysvuoroasi.
 • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
 • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia, jos se on mahdollista.
 • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
 • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.
 • Et tarvitse koronapassia äänestyspaikalla.

Aluevaalien äänestys

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Hämeenkyrössä ennakkoäänestyspaikkoina ovat Monitoimikeskus Silta (Kyrönsarventie 16) ja Kosken Syke (Kirkkokatu 4).

Aukioloajat:

keskiviikko-perjantai 12.–14.1.2022 kello 11–17

lauantai-sunnuntai 15.–16.1.2022 kello 11–15

maanantai-tiistai 17.–18.1.2022 kello 11–20

Vaalipäivä

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Hämeenkyrössä vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16 (Kirkonkylän äänestysalue) ja Kosken Syke, Kirkkokatu 4 (Kyröskosken äänestysalue).

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Laitosäänestys

Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Hämeenkyrön laitosäänestyspaikat: Kotorinteen palveluasunnot, Kurjenmäkikoti, Kyröskosken hoivakoti (Attendo), Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Attendo Tähti, Siljankoti, Terveyskeskus, Tupala ja Veteraanitalo.

Laitosäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikoina vaalitoimikunnan tarkemmin määrääminä ja laitoksissa ilmoittamina ajankohtina.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 11.1.2022 kello 16. Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse numeroon 050 303 7896 (arkisin kello 8–16) tai lähettämällä oheisen lomakkeen osoitteeseen:

Hämeenkyrön keskusvaalilautakunta
Härkikuja 7
39100 Hämeenkyrö.

Ota yhteyttä

hallintosuunnittelija, tietosuojavastaava

Salla Tenho

050 303 7896