Päätöksenteko

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • aluevaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2022)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2024)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2025 yhdessä aluevaalien kanssa).

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Hämeenkyrön kunnanvaltuustoon valitaan neljäksi vuodeksi 35 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Valituiksi tulleet uudet valtuutetut aloittavat toimikautensa 1.8.2021 ja se kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Hämeenkyrön keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen kokouksessaan 16.6.2021. Ennakkoon äänesti 30,8 % ja vaalipäivänä 21,8 %. Hämeenkyrön äänestysprosentti oli 52,6 %.

Aluevaalit 2022

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Hämeenkyrö kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys on kotimaassa 12.–18.1.2022. Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Ehdokashakemusten jättöpäivä on 14.12.2021 ennen kello 16 ja ehdokasasettelun vahvistaminen on 23.12.2021. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Ehdokkaita aluevaaleissa voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko hyvinvointialueella. Puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät ehdokashakemukset aluevaalilautakunnalle. Ehdokaslistan maksimipituus on 1,25 kertaa hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen määrä.

Ota yhteyttä

hallintosuunnittelija

Salla Tenho

050 303 7896