Hämeenkyrön kuntakortti

Kuntakortista löydät tarkempaa tietoa Hämeenkyrön kunnasta. Siinä on esitetty visualisoituna kunnan kehitystä kuvaavat mittarit, ja se tarjoaa hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa kunnan keskeisistä muuttujista kuten väestöstä, työllisyydestä ja muuttoliikkeestä. Kuntakortti hakee, kokoaa ja visualisoi tiedot teemasivuille joka päivä, joten se on aina ajan tasalla.