Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken.

Vammaisneuvostosssa toimivat yhdistykset ja heidän edustajansa:

 • Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, edustaja Jouko Hannu, puh. 045 3265923
 • Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry, edustaja Heikki Uusitalo, puh. 050 5987874
 • Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys, edustaja Anneli Ojala, puh. 040 5036485
 • Sisukkaat, edustaja Marjatta Saarenmaa, puh. 040 7197716
 • Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry, edustaja Sari Ryynänen, puh. 040 5611452
 • Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, edustaja Lauri Korpijaakko, puh. 050 4966155
 • Hämeenkyrön seurakunta, edustaja Johanna Graeffe, puh. 044 7248360
 • Vapaaehtoiset Rönsy ry, edustaja Arja Viitasaari, puh. 045 2380620
 • Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, edustaja Riitta Palomäki, vammaisneuvoston pj, puh. 040 7156545, sposti: clansgirl@hotmail.fi
 • Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry, edustaja Janne Rantanen, puh. 044 3432238
 • Hämeenkyrö-Ikaalinen-Viljakkala Parkinson ryhmä, edustaja Ulla Hilden, puh. 040 8680175
 • Suomen ME/CFS yhdistys ry, edustaja Johanna Anttila, vammaisneuvoston vpj, puh. 050 5857712
 • Hämeenkyrön Sarastus, edustaja Tuula Koskiranta, puh. 045 1044772

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on

 • edistää ja seurata kunnan hallinnon eri palvelualueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta
 • toimia yhteistyöelimenä vammaisten ja kunnan kanssa
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämänlaadussa.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 14.12.2021 pidetyssä kokouksessa Riitta Palomäki ja varapuheenjohtajaksi Johanna Anttila.

Ota yhteyttä

hallintopalvelusihteeri

Erja-Riitta Myllymäki

hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat

050 369 9333

Muistiot 2021-2022

Pöytäkirjat

2021