Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  • edistää ja seurata kunnan hallinnon eri palvelualueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta
  • toimia yhteistyöelimenä vammaisten ja kunnan kanssa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämänlaadussa.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 14.12.2021 pidetyssä kokouksessa Riitta Palomäki ja varapuheenjohtajaksi Johanna Anttila.
Riitta Palomäen sähköpostiosoite on clansgirl@hotmail.fi.

Ota yhteyttä

hallintopalvelusihteeri

Erja-Riitta Myllymäki

Hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat

050 369 9333

Muistiot 2021-2022

Pöytäkirjat

2021

2020