kuvassa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken.

Vammaisneuvostosssa toimivat yhdistykset ja heidän edustajansa:

 • Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, edustaja Jouko Hannu, puh. 045 3265923
 • Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry, edustaja Heikki Uusitalo, puh. 050 5987874
 • Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys, edustaja Anneli Ojala, puh. 040 5036485
 • Sisukkaat, edustaja Marjatta Saarenmaa, puh. 040 7197716
 • Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, edustaja Lauri Korpijaakko, puh. 050 4966155
 • Hämeenkyrön seurakunta, edustaja Johanna Graeffe, puh. 044 7248360
 • Vapaaehtoiset Rönsy ry, edustaja Arja Viitasaari, puh. 045 2380620
 • Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, edustaja Riitta Palomäki, vammaisneuvoston pj, puh. 040 7156545, sposti: clansgirl@hotmail.fi
 • Kyrösjärven seudun näkövammaiset ry, edustaja Reino Leppänen
 • Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry, edustaja Janne Rantanen, puh. 044 3432238
 • Hämeenkyrö-Ikaalinen-Viljakkala Parkinson ryhmä, edustaja Ulla Hilden, puh. 040 8680175
 • Suomen ME/CFS yhdistys ry, edustaja Johanna Anttila, vammaisneuvoston vpj, puh. 050 5857712
 • Hämeenkyrön Sarastus, edustaja Tuula Koskiranta, puh. 045 1044772

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on

 • edistää ja seurata kunnan hallinnon eri palvelualueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta
 • toimia yhteistyöelimenä vammaisten ja kunnan kanssa
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämänlaadussa.

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 14.12.2021 pidetyssä kokouksessa Riitta Palomäki ja varapuheenjohtajaksi Johanna Anttila.

Esteettömyyspalkinto

Hämeenkyrön vanhus- ja vammaisneuvosto palkitsee paikallisesti onnistuneita esteettömyys- ja saavutettavuustekoja. Esteettömyyspalkintoon kerätään ehdotuksia paikallisista esteettömyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä teoista. Vuoden 2024 ehdotuksia otetaan vastaan 30.9.2023 saakka. 

Ota yhteyttä

hyvinvointikoordinaattori

Tuomo Kallio

041 731 3406

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus

Muistiot 2022-2024