Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  • edistää ja seurata kunnan hallinnon eri palvelualueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta
  • toimia yhteistyöelimenä vammaisten ja kunnan kanssa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämänlaadussa.

Uusi vammaisneuvosto valitaan syksyn 2021 aikana.

Vammaisneuvoston jäsenet 2017–31.7.2021

vammaisneuvoston puheenjohtaja Tapani Saarela
tapani.elmersson@gmail.com, 044 7160 633

vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Uusitalo
Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry

vammaisneuvoston sihteeri Kaija Uusitalo

Johanna Graeffe
Hämeenkyrön seurakunta

Sauli Ilomäki
Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry

Helena Jylhä
Kyrösjärven Reuma ja Tules ry

Veijo Korhonen
Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry

Arto Ojala
Sisukkaat

Sari Ryynänen
Kyrösjärven Seudun Näkövammaiset ry

Tapani Saarela
Invalidiliitto/Tampereen seudun Invalidit Akson Ry
Kyröskosken Setlementti

Reino Tuomi
Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry
Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry

Sirpa Uusitalo
Kyrösjärven Seudun Diabetesyhdistys ry

Timo Mäkelä
kunnanhallituksen edustaja

Jussi Niinenmaa
perusturvalautakunnan edustaja

Ota yhteyttä

palveluohjaaja, kehitysvammapalvelut

Kaija Uusitalo

050 373 0413

Pöytäkirjat

2021

2020