Kunnanvaltuusto

Hämeenkyrön kunnanvaltuuston jäsenmäärä valtuustokaudella 2021-2025 on 35 valtuutettua. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuuston tulee

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuustossa edustetut puolueet

Hämeenkyrön kunnanvaltuustossa on edustettuna seitsemän puoluetta

 • Perussuomalaiset, 8 valtuutettua
 • Kansallinen Kokoomus, 7 valtuutettua
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 7 valtuutettua
 • Suomen Keskusta, 6 valtuutettua
 • Vasemmistoliitto, 4 valtuutettua
 • Vihreä liitto, 2 valtuutettua
 • Suomen Kristillisdemokraatit, 1 valtuutettu.

Kunnanvaltuuston kokouspäivät

16.8.
27.9.
1.11.
13.12.

Kunnanvaltuuston kokousta pääsee seuraamaan kunnan Facebook-sivun kautta livelähetyksenä. Käyttäjällä ei tarvitse olla Facebook-tunnuksia päästäkseen katsomaan kokousta.

Kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2021-2025

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa lh.etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

Puheenjohtaja Maarit Lepistö (SDP)

 1. varapuheenjohtaja Heikki Uusitalo (KOK)

2. varapuheenjohtaja Janne Kantti (PS)

Mira Card (VIHR)

Pasi Eloranta (KESK)

Päivi Hiltunen (KESK)

Tommi Hollo (KOK)

Anna-Kaisa Immonen (KD)

Tiina Jokela (KESK)

Esa Järvenpää (SDP)

Jarmo Kalliola (PS)

Jouni Lampinen (PS)

Mauri Lepola (SDP)

Johanna Leppänen (KOK)

Eeva Linnainmaa (KESK)

Risto Linnainmaa (KESK)

Mirka Löf (VAS)

Johanna Martikainen (VIHR)

Timo Mäkelä (KOK)

Rauno Mäki (PS)

Janne Mäkinen (PS)

Hannamaija Oinonen (VAS)

Kirsi Parhankangas (KOK)

Suvi Petäjäjärvi (SDP)

Vilho Ponkiniemi (VAS)

Tuomas Potila (KOK)

Katariina Pylsy (KESK)

Timo Sasi (PS)

Kati Seppä (PS)

Aki Tainio (KOK)

Heidi Tulonen (SDP)

Juhani Vatajaniemi (SDP)

Sami Vesikko (PS)

Arja-Riitta Väre (SDP)

Raija Westergård (VAS)