Kunnanvaltuusto

Hämeenkyrön kunnanvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2017–2021 on 35 valtuutettua. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuuston tulee

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuustossa edustetut puolueet

Hämeenkyrön kunnanvaltuustossa on edustettuna seitsemän puoluetta

 • Suomen Keskusta, 8 jäsentä
 • Kansallinen Kokoomus, 7 jäsentä
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 7 jäsentä
 • Vasemmistoliitto, 5 jäsentä
 • Perussuomalaiset, 5 jäsentä
 • Suomen Kristillisdemokraatit, 2 jäsentä
 • Vihreä liitto, 1 jäsen.

Kunnanvaltuuston kokouspäivät valtuustokaudelle 2017-2021

22.2.
26.4.
24.5.
14.6.

Kunnanvaltuuston kokouspäivät tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 (alustava)

16.8.
11.10.
8.11.
13.12.

Kunnanvaltuuston kokousta pääsee seuraamaan kunnan Facebook-sivun kautta livelähetyksenä. Käyttäjällä ei tarvitse olla Facebook-tunnuksia päästäkseen katsomaan kokousta.

Kunnanvaltuuston jäsenet

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kirsi Parhankangas (kok.), 040 523 9383

kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Raija Westergård (vas.), 044 307 3262

kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jarmo Järvinen (sd.), 050 529 3149

Päivi Arhenius (sd.)

Kauko Autio (kok.)

Pasi Eloranta (kesk.)

Pekka Hakala (kesk.)

Päivi Hiltunen (kesk.)

Maria Härkki-Santala (kesk.)

Anna-Kaisa Immonen (kd.)

Kari Isokivijärvi (ps)

Tiina Jokela (kesk.)

Esa Järvenpää (sd.)

Mika Laine (vas.)

Jouni Lampinen (ps.)

Mauri Lepola (sd.)

Päivi Leskinen (kok.)

Risto Linnainmaa (kesk.)

Johanna Martikainen (vihr.)

Timo Mäkelä (kok.)

Rauno Mäki (ps.)

Marita Nieminen (sd.)

Jussi Niinenmaa (vas.)

Heimo Nordfors (kok.

Jani Perkonmäki (ps.)

Vilho Ponkiniemi (vas.)

Katariina Pylsy (kesk.)

Heidi Schroderus (kok.)

Krista Silmu (kd.)

Aki Tainio (kok.)

Jarno Toivola (ps.)

Heidi Tulonen (sd.)

Juhani Vatajaniemi (sd.)

Miska Vesikko (vas.)

Paula Ylivakeri (kesk.)