Elinkeinopoliittinen työryhmä ELPO

Elinkeinopoliittisen työryhmän pääasiallinen tarkoitus on pitää yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä kunnan ja elinkeinoelämän välillä ja kehittää kunnan sekä eri elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä. Elpo-työryhmä käsittelee, kehittää ja seuraa Hämeenkyrön kunnan elinkeinoelämän tilaa.

Kunnanhallituksen päätös:
https://hameenkyro.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1392021/Elinkeinopoliittinen_tyoryhma_ELPO_2021(11004)