kuvassa on hämeenkyrön kunnantalo

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi se vastaa omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen jäsenet valtuustokaudella 2021-2025

kunnanhallituksen puheenjohtaja Rauno Mäki (PS)
henkilökohtainen varajäsen Timo Sasi (PS)

kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Timo Mäkelä (KOK)
henkilökohtainen varajäsen Tommi Hollo (KOK)

kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Esa Järvenpää (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Johanna Martikainen (VIHR)

kunnanhallituksen jäsen Päivi Hiltunen (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Eeva Harhala (KESK)

kunnanhallituksen jäsen Janne Mäkinen (PS)
henkilökohtainen varajäsen Jarmo Kalliola (PS)

kunnanhallituksen jäsen Kirsi Parhankangas (KOK)
henkilökohtainen varajäsen Anna-Kaisa Immonen (KD)

kunnanhallituksen jäsen Katariina Pylsy (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Pasi Eloranta (KESK)

kunnanhallituksen jäsen Heidi Tulonen (SDP), ero 12.6.2023
kunnanhallituksen jäsen Arja-Riitta Väre (SDP), valittu 12.6.2023
henkilökohtainen varajäsen Suvi Järvenpää (SDP), valittu 12.6.2023

kunnanhallituksen jäsen Raija Westergård (VAS)
henkilökohtainen varajäsen Mirka Löf (VAS)

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa lh.etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi

Kunnanhallituksen kokousaikataulu 2024

22.1., 29.1.
5.2., 12.2.
4.3., 11.3., 25.3.
8.4., 15.4., 22.4.
6.5., 20.5., 27.5.
3.6., 17.6., varakokouspäivä 24.6.
varakokouspäivä 19.8., 26.8.
9.9., 16.9., 23.9., 30.9.
21.10., 28.10.
4.11., 18.11.
2.12.

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto valtuustokaudella 2021-2025

puheenjohtaja Rauno Mäki (PS)
henkilökohtainen varajäsen Janne Mäkinen (PS)

varapuheenjohtaja Esa Järvenpää (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Katariina Pylsy (KESK)

jäsen Kirsi Parhankangas (KOK)
henkilökohtainen varajäsen Janne Mäkinen (PS)