kuvassa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvostossa toimivat yhdistykset ja heidän edustajansa:

 • Hämeenkyrön seurakunta, edustaja Johanna Graeffe, puh. 044 7248360
 • Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry, edustaja Raija Vaskelainen
 • Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, edustaja Hannu Valkama
 • Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry ja Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, edustaja Jouko Hannu, puh. 045 3265923
 • Hämeenkyrön seniorit, edustaja Eija Anttila, vanhusneuvoston pj 1.1.2023 alkaen, puh. 0400 703026
 • Vapaaehtoiset Rönsy ry, edustaja Arja Viitasaari, vanhusneuvoston vpj, puh. 045 2380620
 • Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, edustaja Riitta Palomäki, puh. 040 7156545

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on

 • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön yhteistoimintaa
 • seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta
 • antaa tarvittaessa vanhusneuvostona lausuntoja sekä tehdä ehdotuksia ja aloitteita asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
 • seurata ja edistää ikääntyneen väestön selviytymistä, osallisuutta ja äänen kuulumista kunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa palveluissa
 • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Esteettömyyspalkinto

Hämeenkyrön vanhus- ja vammaisneuvosto palkitsee paikallisesti onnistuneita esteettömyys- ja saavutettavuustekoja. Esteettömyyspalkintoon kerätään ehdotuksia paikallisista esteettömyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä teoista. Vuoden 2024 ehdotuksia otetaan vastaan 30.9.2023 saakka. 

Ota yhteyttä

hyvinvointikoordinaattori

Tuomo Kallio

041 731 3406

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus

Muistiot 2022-2024