Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvostossa toimivat yhdistykset ja heidän edustajansa:

 • Hämeenkyrön seurakunta, edustaja Johanna Graeffe, puh. 044 7248360
 • Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry, edustaja Raija Vaskelainen
 • Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, edustaja Lauri Korpijaakko, puh. 050 4966155
 • Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry ja Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, edustaja Jouko Hannu, puh. 045 3265923
 • Kyröskosken Setlementti, edustaja Tapani Ekstam, puh. 0400 337033
 • Hämeenkyrön seniorit, edustaja Eija Anttila, puh. 0400 703026
 • Vapaaehtoiset Rönsy ry, edustaja Arja Viitasaari, vanhusneuvoston vpj, puh. 045 2380620
 • Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, edustaja Riitta Palomäki, puh. 040 7156545
 • Perusturvalautakunnan edustaja, vanhusneuvoston pj, Mirka Löf, sposti: lh.mirka.lof@hameenkyro.fi, puh. 044 0273438

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on

 • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön yhteistoimintaa
 • seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta
 • antaa tarvittaessa vanhusneuvostona lausuntoja sekä tehdä ehdotuksia ja aloitteita asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
 • seurata ja edistää ikääntyneen väestön selviytymistä, osallisuutta ja äänen kuulumista kunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa palveluissa
 • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 14.12.2021 pidetyssä kokouksessa Mirka Löf ja varapuheenjohtajaksi Arja Viitasaari.

Ota yhteyttä

hallintopalvelusihteeri

Erja-Riitta Myllymäki

hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat

050 369 9333

Muistiot 2021-2022