Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön yhteistoimintaa
  • seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta
  • antaa tarvittaessa vanhusneuvostona lausuntoja sekä tehdä ehdotuksia ja aloitteita asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
  • seurata ja edistää ikääntyneen väestön selviytymistä, osallisuutta ja äänen kuulumista kunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa palveluissa
  • osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Uusi vanhusneuvosto valitaan syksyn 2021 aikana.

Vanhusneuvoston jäsenet 2017–31.7.2021

vanhusneuvoston puheenjohtaja Jussi Niinenmaa

vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Koivulahti
Kyröskosken Setlementti

vanhusneuvoston sihteeri Anneli Kivimäki

Johanna Graeffe
Hämeenkyrön seurakunta

Sauli Ilomäki
Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys

Liisa Kuokkala
Hämeenkyrön seniorit

Reino Tuomi
Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry

Jouko Hannu
Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry

Raija Vaskelainen
Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry

Vilho Ponkiniemi
kunnanhallituksen edustaja

Hannele Nordfors
perusturvalautakunnan edustaja

Ota yhteyttä

toimistosihteeri, asumispalvelut

Anneli Kivimäki

050 376 5232

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

2020

2019