Kuvassa puhelin

Tietosuoja

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä 1.1.2019 alkaen tietosuojalaki. EU:n yleinen tietosuoja-asetus korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Hämeenkyrön kunnassa tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista. Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet. Tietosuojalla parannetaan luottamusta verkkopalveluihin sekä hyödynnetään digitalouden tarjoamia mahdollisuuksia kunnan toiminnassa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, kuvat, sähköpostiosoite, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite. Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja.

Tietosuojavastaava

Hämeenkyrön kunnan tietosuojavastaavana toimii hallintosuunnittelija ja varahenkilönä tietohallintosuunnittelija Ville Vuorihuhta.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Tietosuojavastaava / varahenkilö

hallintosuunnittelija

Aino Kuusela

050 303 7896

tietohallintosuunnittelija

Ville Vuorihuhta

040 133 0463

Tietosuojavastaavalle voi lähettää sähköpostia myös omaan osoitteeseen tietosuojavastaava@hameenkyro.fi

Hämeenkyrön kunta muistuttaa, että kunta ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele asiakkaan verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Lomakkeet ja asiakirjat

Tietosuojaselosteet

Täältä alla olevista laatikoista löydät Hämeenkyrön kunnan tietosuojaselosteet palvelualueittain järjestettyinä.

Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esimerkiksi mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.