Kuva arkistohyllyistä

Organisaatio

Hämeenkyrön kunnan asiakirja-aineistosta huolehtivat palvelualueiden osa-arkistot sekä Hämeenkyrön kunnan keskusarkisto. Keskusarkisto vastaa kunnan pysyvästi ja pitkään säilytettävästä asiakirja-aineistosta ja tietopalvelusta.

Arkiston tiedot

Keskusarkistosta vastaava hallintosuunnittelija ohjaa ja neuvoo arkistonmuodostusta, tekee ohjeistuksia, järjestää koulutusta sekä osallistuu kunnan asiakirjahallinnon kehittämishankkeisiin.

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei niitä ole laissa säädetty salassa pidettäviksi. Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä tai julkisia vain asianosaisille.

Rakennusvalvonnan arkistolla on oma sivunsa, katso alta.

HUOM! Hämeenkyrön kunnan päätearkiston käyttöä on rajoitettu talous- ja hallintojohtajan 8.4.2024 päätöksellä § 2. Päätearkisto sijaitsee vanhan kunnantalon alakerrassa, joka on asetettu käyttökieltoon elinympäristöjohtajan 17.11.2020 viranhaltijapäätöksellä § 1.

Kunnan päätearkistossa käydään toistaiseksi kerran kuussa tietopyyntöihin liittyen. Poikkeuksena on heinäkuu, jolloin arkistossa ei käydä hallinnon loma-aikojen vuoksi.

Ota yhteyttä

hallintosuunnittelija

Aino Kuusela

050 303 7896