Kuva arkistohyllyistä

Organisaatio

Hämeenkyrön kunnan asiakirja-aineistosta huolehtivat palvelualueiden osa-arkistot sekä Hämeenkyrön kunnan keskusarkisto. Keskusarkisto vastaa kunnan pysyvästi ja pitkään säilytettävästä asiakirja-aineistosta ja tietopalvelusta.

Arkiston tiedot

Keskusarkistosta vastaava hallintosuunnittelija ohjaa ja neuvoo arkistonmuodostusta, tekee ohjeistuksia, järjestää koulutusta sekä osallistuu kunnan asiakirjahallinnon kehittämishankkeisiin.

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei niitä ole laissa säädetty salassa pidettäviksi. Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä tai julkisia vain asianosaisille.

Rakennusvalvonnan arkistolla on oma sivunsa, katso alta.

Ota yhteyttä

hallintosuunnittelija

Salla Tenho

050 303 7896