Ilmakuvat kohti h.kyrön ympyrää

Organisaatio

Ilmoita epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytösepäilyistä

Hämeenkyrön kunnan ilmoituskanavan (Whistleblow-kanava) kautta kunnan työntekijät ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä. Epäeettisen toiminnan ja väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava edistää kunnan avoimuutta ja luotettavuutta, samalla myös auttaen kehittämään kunnan prosesseja ja estäen mahdollisia vahinkoja. Ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kunnalle mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.

Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan unionin Whistleblow-direktiiviin. Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019.

Mikä on väärinkäytösilmoitus?

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettiseksi tulkittavasta toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulisi kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään täyttämällä ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä. Ilmoitukset voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai omilla yhteystiedoilla.

Lomakkeeseen voi liittää valokuvia ja pdf-muotoisia tiedostoja.

Lomakkeen täytön ja lähettämisen jälkeen saat näytölle linkin ja PIN-koodin, joilla voit jälkeenpäin avata tekemäsi ilmoituksen, tarkastaa sen käsittelytilanteen ja antaa mahdollisia lisätietoja ilmoituksen käsittelijälle. Jos kadotat linkin tai PIN-koodin, et voi enää avata tätä ilmoitusta. Ota linkki ja koodi siis talteen. Voit myös
tulostaa sivun, jolla linkki ja PIN-koodi on näkyvissä.

Ilmoituksen käsittelijä voi pyytää sinulta lisätietoja ilmoitukseen liittyen. Mikäli annoit ilmoitukseen yhteystietosi, ilmoituksen käsittelijä voi olla sinuun suoraan yhteydessä. Muissa tapauksissa keskustelu voi tapahtua linkin ja PIN-koodin kautta. Voit itse aloittaa linkin kautta keskustelun tai se voidaan tehdä käsittelijän toimesta.

Asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan. Niiden osalta pyydämme käyttämään kunnan tarjoamia palautekanavia, jotka löytyvät kootusti kunnan kotisivuilta:

Ilmoitusten käsittely

Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Ilmoittajasta ei tallenneta IP-osoitetta tai mitään muita yksilöintitietoja järjestelmään. Järjestelmässä on kattavat tietoturva- ja tietosuojakontrollit luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Siirry tekemään ilmoitus

Suosittelemme, että linkkiä käytetään salatussa tilassa tai käytön jälkeen tyhjennetään selaimen välimuisti.