Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Kaavaehdotus on nähtävillä 16.11.-18.12.2023

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä kunnan kotisivulla ja kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7.  

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.11.2023 § 273 Neidonniityn alueen asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä lausuntojen pyytämisestä MRL 65 § ja MRA 27 §, 30 § mukaisesti. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 108-415-3-27 Aalto, 108-415-3-51 Lehmoo, 108-417-2-18 Lepistö, 108-417-2-54 Lehtopuro ja 108-417-2-68 Paja. Alue on pinta-alaltaan noin 1,4 ha ja sijaitsee Sasissa Mäkihuidantien varressa. Kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueille 8 rakennuspaikkaa ja asuinpientalojen korttelialueelle yksi rakennuspaikka.

Kaavaehdotuksesta ja valmisteluaineistosta on mahdollista jättää lausuntoja ja mielipiteitä 18.12.2023 mennessä sähköisesti kirjaamo(at)hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Kaavan vanhempia aineistoja

Luonnosvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 30.3.-2.5.2023

Kaavan vireille tulo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.6.-15.8.2022.