Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Kaavaluonnos on nähtävillä 30.3.-2.5.2023

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä kunnan kotisivulla ja kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7.  

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 § 63 Neidonniityn alueen asemakaavan luonnosten nähtäville asettamisesta sekä lausuntojen pyytämisestä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 108-415-3-27 Aalto, 108-415-3-51 Lehmoo, 108-417-2-18 Lepistö ja 108-417-2-54 Lehtopuro. Alue on pinta-alaltaan n. 1,4 ha ja sijaitsee Sasissa Mäkihuidantien varressa. Kaavaluonnoksissa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueille 8-10 rakennuspaikkaa.

Kaavaluonnoksista ja valmisteluaineistosta on mahdollista jättää lausuntoja ja mielipiteitä 2.5.2023 mennessä sähköisesti kirjaamo(at)hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Kaavan vanhempia aineistoja

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.6.-15.8.2022.