Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 19.2.2024 § 3. Asemakaava on tullut voimaan 17.4.2024 annetulla kuulutuksella.

Kaavoitus koskee kiinteistöjä 108-415-3-27 Aalto, 108-415-3-51 Lehmoo, 108-417-2-18 Lepistö, 108-417-2-54 Lehtopuro ja 108-417-2-68 Paja. Alue on pinta-alaltaan noin 1,4 ha ja sijaitsee Sasissa Mäkihuidantien varressa.

Kaavassa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueille 8 rakennuspaikkaa ja asuinpientalojen korttelialueelle yksi rakennuspaikka.

Kaavan vanhempia aineistoja

Ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 16.11.-18.12.2023.

Luonnosvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 30.3.-2.5.2023

Kaavan vireille tulo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.6.-15.8.2022.