: Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavan muutos ja laajennus

Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.10.2023 § 33 asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Asemakaava on tullut voimaan 29.11.2023 annetulla kuulutuksella

Suunnittelualue käsittää asemakaavoitettuja ja asemakaavoittamattomia maantien alueita Hämeenkyrön Ahrolantiellä sekä Kylmäojantiellä. Asemakaavan muutos koskee nykyistä maantien aluetta (LYT) ja katualuetta. Asemakaavan laajennus koskee asemakaavoittamattomia maantien alueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu katualuetta ja maantien aluetta (LT). Kaavamuutosalueella Kylmäojantie muuttuu Joenmutkantieksi ja Kalalahdentie Ahrolantieksi.

Kaavan vanhempia aineistoja

Ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 30.3.-2.5.2023.

Luonnosvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 17.11.-21.12.2022.