Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavan muutos ja laajennus

Hallitus on käynnistänyt päätöksellään 7.3.2022 §55 asemakaavoituksen Kylmäojantien ja Ahrolantien alueelle.   

Asemakaavan muutos koskee nykyistä Maantien aluetta (LYT), katualuetta. Asemakaavan laajennus koskee: Asemakaavoittamattomia maantien alueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: Katualuetta, maantien aluetta (LT). 

Hallitus kuuluttaa Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulosta ja on 31.10.2022 §251 päättänyt asettaa kaavan valmisteluaineiston osallistumis-ja arviointisuunnitelmineen ja kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 62 § ja MRA 30 §). 

Aineistot pidetään nähtävillä 17.11.- 21.12.2022 Hämeenkyrön kunnantalolla asiointipisteessä os. Härkikuja 7 ja kotisivuilla hameenkyro.fi. Mahdolliset , mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 21.12.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö