Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavaehdotus on nähtävillä 30.3.-2.5.2023

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä kunnan kotisivulla ja kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7.  

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 § 62 Kylmäojantien ja Ahrolantien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä lausuntojen pyytämisestä MRL 65 § ja MRA 27 §, 30 § mukaisesti. Suunnittelualue käsittää asemakaavoitettuja ja asemakaavoittamattomia maantien alueita Hämeenkyrön Ahrolantiellä sekä Kylmäojantiellä. Asemakaavan muutos koskee nykyistä maantien aluetta (LYT) ja katualuetta. Asemakaavan laajennus koskee asemakaavoittamattomia maantien alueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu katualuetta ja maantien aluetta (LT).

Kaavaehdotuksesta ja valmisteluaineistosta on mahdollista jättää lausuntoja ja muistutuksia 2.5.2023 mennessä sähköisesti kirjaamo(at)hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Kaavan vanhempia aineistoja

Luonnosvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 17.11.-21.12.2022.