Yli-Niskalan asemakaava ja asemakaavan muutos

Yli-Niskalan asemakaava ja asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.4.2023 § 83 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta  MRL 63 § mukaisesti. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 108-421-1-39, 108-421-3-136 Niskanniemi ja 108-421-3-205 Käpylä. Alue on pinta-alaltaan noin 5,8 ha ja sijaitsee Kyröskosken itäpuolella Pappilanjoen ja Kyrösjärven rannassa. Kaavoituksen tavoitteena on uusien asuinrakennuspaikkojen muodostaminen ja ranta-alueen virkistyskäytön kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan, alkaen 27.4.2023, kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7 ja tällä kotisivuilla. OASista on mahdollista jättää kaavoituksen aloitusvaiheen palautetta 29.5.2023 mennessä sähköisesti kirjaamo@hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.