Ranta-Niskalan (Yli-Niskala) asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2024 § 128 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavoitus koskee kunnan kiinteistöjä 108-421-1-39, 108-421-3-136 Niskanniemi ja 108-421-3-205 Käpylä. Asemakaavan muutos koskee osaa Käpylän asemakaavasta ja Yliniskalan rantakaavasta. Alue on pinta-alaltaan noin 5,8 ha ja sijaitsee Kyröskosken itäpuolella Pappilanjoen ja Kyrösjärven rannassa.

Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueille 13 omakotitonttia ja asuinpientalojen korttelialueille kaksi tonttia esimerkiksi paritaloille. Tontit sijoittuvat Laivataival -tieltä erkanevan uuden Ranta-Niskalan raitin varteen. Kyrösjärven ja Pappilanjoen ranta säilyy virkistysalueena ja rannan kautta on osoitettu ulkoilureitti. 

Kaavaluonnos ja muu valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 29.5.-30.6.2024 kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7 ja tällä kotisivuilla. Kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta on mahdollista jättää mielipiteitä ja lausuntoja 30.6.2024 mennessä sähköisesti kirjaamo@hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Kaavan vanhempia aineistoja

Kaavan vireille tulo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan ja sitä päivitetään suunnittelun edetessä. Oas:sta on voinut jättää kaavoituksen aloitusvaiheen palautetta 27.4.-29.5.2023.