kuvassa on tuulivoimapuisto

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hämeenkyrön kunnanhallitus päätti 21.03.2022 § 62 Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta. Tiedotamme mahdollisuudesta jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä kaavoituksen valmisteluvaiheessa
(MRA 30 §, MRL 63 §).

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueelle molemmin puolin kuntarajaa. Suunnittelualue sijaitsee n.12 km:n etäisyydellä Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Kaavoituksen tavoitteena on laatia tuulivoimaosayleiskaava alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavojen perusteella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 14 km2.

Asukaskysely

Pääset alla olevasta linkistä vastaamaan Ilmatar Energy Oy:n asukaskyselyyn 23.1.2023 mennessä.

Maptionnaire

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten kaavoitukseen voi osallistua ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. OAS on nähtävillä Kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7 ja kunnan kotisivuilla alkaen 1.4.2022. Siitä on mahdollista jättää kaavoituksen alkuvaiheen palautetta 1.4.–9.5.2022 välisenä aikana sähköisesti kirjaamo@hameenkyro.fi. Kirjeitse ja suullisesti palautetta voi jättää osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa.

yleisötilaisuus

Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin Ammatti-Instituutin auditoriossa, Taitokuja 3, Hämeenkyrö torstaina 28.4.2022

Tästä linkistä pääset katsomaan Yleisötilaisuuden. https://vimeo.com/702806944/e78b6b05d3

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA):

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta alla olevasta linkistä