Hollitien asemakaavamuutos

Hollitien asemakaavamuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kunnanhallitus päätti 5.6.2023 § 139 asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 63 § mukaisesti. Kaavoitus koskee kiinteistöjä Kuntala 108-421-0008-0003, Säästöpankki 108-421-0008-0007, Pentti 108-421-0021-0003, Eskola 108-421-0021-0004, 108-421-0001-0036 ja Pappila 108-421-0001-0034. Alue on pinta-alaltaan noin 3,2 ha ja sijaitsee Hämeenkyrön keskustassa kunnanviraston ympäristössä. Kaavoituksen tavoitteisiin voit tutustua alla olevasta OAS:ta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan tällä kotisivulla, alkaen 22.6.2023 sekä kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7. Asiointipiste on suljettuna 3.7.-30.7.2023. OASista on mahdollista jättää kaavoituksen aloitusvaiheen palautetta 22.8.2023 mennessä sähköisesti kirjaamo@hameenkyro.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai olemalla yhteydessä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa.

Pohjaselvityksiä