kuvassa on nuorisoa

7-12 -vuotiaat

Tältä sivulta löydät tietoa palveluista alakouluikäisten lasten (7-12 -vuotiaat) perheille

Ala-asteikäinen lapsi elää murrosvaiheetta. Kouluympäristö ja ystävät muodostuvat tärkeäksi osaksi lapsen kasvua ja kehitystä, mutta toisaalta hän kaipaa vielä vahvasti vanhempien tukea. Tässä iässä lapsi oppii paljon uusia taitoja, kerryttää tietoa ja alkaa harjoitella yhä enemmän itsenäistä toimintaa. Alla on listattu palveluita ja sivustoja, joita saatat tarvita tässä elämänvaiheessa.

Jos haasteita tai tuen tarvetta ilmenee parisuhteessa vai vanhemmuudessa, lisää tietoa löydät Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen -sivuilta.

Palvelut 7-12 -vuotiaille

Suun terveydestä huolehtiminen

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 5. ja 8. luokalla.
Hammashoitola järjestää peruskoululaisille kuljetuksen lakisääteisiin suun terveystarkastuksiin yhteistyössä koulun kanssa, sairaudenhoidolliset käynnit kuten paikkaukset ja hammaskiven poistot ym. huoltajien toimesta.
Yksilöllisen tarpeen mukaan tarkastuksia tai ylläpitohoitoon liittyviä käyntejä voi olla myös useammin.
Oikomishoidon erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen kaikilta 3-luokkalaisilta ja suunnittelee tarvittaessa hoidon.
Huom! Vanhemmat vastaavat oikomishoitoon liittyvistä kuljetuksista. Kotoa on varattava uusi aika, mikäli potilas jättää tulematta oikojan vastaanotolle tai peruu aikansa.

Kohtaamispaikat

Koulujen kerhotoiminnasta saat tietoa koululta ja Wilman kautta.

Tukea verkossa