kuvassa on pehmoleluja sohvalla

Leikki-ikä

1-6 -vuotiaat

Leikki-iässä lapsi kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja kasvu on yksilöllistä. Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee turvallisen kasvuympäristön. Leikki-ikäisten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan lastenneuvolassa. Lastenneuvolakäynnit toteutetaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen suositusten mukaisesti. Lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman aikaisin sekä järjestämään tarkoituksenmukainen tuki. Tietoa lapsiperheiden palveluista löydät tältä sivulta.

Arki pienten lasten kanssa herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. On iloa ja onnea – joskus huolia ja haasteita. Monet ilon aiheet ja huolet ovat samankaltaisia eri perheissä. Vertaistuesta voi olla apua monessa tilanteessa. Lapsiperhearki vaikuttaa myös parisuhteeseen. Vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevista palveluista löydät tietoa:

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa alla olevista linkeistä

Palvelut arkeen

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kouluun

Hämeenkyrössä asuva tai kuntaan muuttava perhe voi asioida sähköisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Uuden asiakkaan sähköisellä hakemuksella voi hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, hakea palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatukseen ja laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Kohtaamispaikat

Tukea verkosta