Varhaiskasvatukseen hakeminen ja sähköiset palvelut

Varhaiskasvatus

Tarjoamme varhaiskasvatuksen monipuolisia palveluja, joissa lasten hyvinvoinnista huolehtii ammattilainen ja aktiivinen henkilökunta. Hämeenkyrössä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Hakemus varhaiskasvatuspaikasta täytetään sähköisesti eVaka Hämeenkyrö -verkkopalvelussa.
Samalla hakulomakkeella haetaan kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatukseen. Hakemuksella voi pyytää siirtoa hoitopaikasta toiseen, hakea esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Tarvittaessa paperisia hakemuslomakkeita saa päiväkodeista. Täytetty lomake palautetaan päiväkotiin tai osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, varhaiskasvatus, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö.

Varhaiskasvatuspaikkaa pitää hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Kelan kotihoidontuki päättyy ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa siitä päivästä lukien, minkä perhe sopii hoidon alkamispäiväksi ilmoittaessaan hoitopaikan vastaanottamisesta.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon palveluseteliä haetaan sähköisesti eVaka Hämeenkyrö -verkkopalvelussa samalla hakemuksella kuin kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.

Yksityisen päiväkodin/perhepäivähoidon palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa. Hämeenkyrön kunnan hyväksymien yksityisten palvelusetelipalvelujen tuottajien yhteystiedot löytyvät yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilta. 

Hämeenkyrössä yksityisiä palveluita voi käyttää kunnan myöntämällä palvelusetelillä niissä yksiköissä, jotka Hämeenkyrö on hyväksynyt palvelusetelituottajikseen. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa.

Lisätietoa palvelusetelistä ja sen hakemista löytyy asiakasmaksujen ja palvelusetelin sivulta.

Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

eVaka Hämeenkyrö

eVaka Hämeenkyrö on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietojärjestelmä. Järjestelmä otettiin käyttöön Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa 1.3.2024.

eVaka Hämeenkyrö -verkkopalvelussa huoltaja voi

  • Hakea varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen ja hakea esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
  • Hyväksyä varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan.
  • Ilmoittaa tulotiedot/ antaa suostumuksen korkeimpaan asiakasmaksuun.
  • Ilmoittaa lapsen läsnäoloajat, poissaolot ja loma-ajat.
  • Viestiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa.
  • Osallistua lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimissuunnitelman laadintaan.
  • Nähdä lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tekemiä tuotoksia.
  • Nähdä esiopetuksen erilaiset pedagogiset asiakirjat.
  • Irtisanoa varhaiskasvatuspaikan
  • Varata varhaiskasvatus- ja oppimissuunnitelmakeskusteluajat.

Ensimmäisellä kerralla huoltaja luo itsellensä käyttäjätunnukset, jolla voi jatkossa hoitaa päivittäisiä asioita. Käyttäjätunnusten luominen edellyttää vahvaa tunnistautumista (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Päivittäisiä asioita voidaan hoitaa jatkossa omien käyttäjätunnusten kautta, mutta osa eVakan palveluista edellyttää kuitenkin vahvaa tunnistautumista.

eVaka järjestelmästä ei ole olemassa erikseen asennettavaa mobiilisovellusta. Järjestelmä toimii mobiililaitteissa ja muissa tietokoneissa mukautuen erilaisiin ruutujen kokoihin ja muotoihin automaattisesti. Kirjauduttuanne järjestelmään, voitte tallentaa selainohjelman näkymän oman mobiililaitteenne Koti -valikkoon tai aloitusnäyttöön (Tässä toimenpiteessä on laitekohtaisia eroja). Näin saatte eVakan helposti käyttöönne mobiilisovelluksen tapaan.

Mikäli haluatte sähköpostiinne ilmoituksia eVakan kautta lähetetyistä viesteistä, päätöksistä, dokumenteista ym. asioista, tallentakaa oma sähköpostiosoitteenne Asetukset – Omat tiedot – välilehdelle.

Sähköinen tiedoksianto

eVakassa tehdyt päätökset (varhaiskasvatus-, palveluseteli-, esiopetus-, ja asiakasmaksupäätös) huoltajan on mahdollista saada sähköisenä tiedoksiantona suomi.fi-viestit palveluun. Tämä edellyttää suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoa.
Lisätietoja Suomi.fi-viesti -palvelusta https://www.suomi.fi/viestit

Mikäli huoltaja ei ota Suomi.fi – viestit palvelua käyttöön, lähetetään päätökset kirjepostilla. Suosittelemme Suomi.fi – viestit palvelun käyttöönottoa. eVakassa tehdyt päätökset huoltaja näkee myös oman käyttöliittymänsä kautta.

eVakan kehittäminen

eVaka on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jossa ei ole takana kaupallista järjestelmätoimittajaa, vaan organisaatiot itse vastaavat sen ylläpidosta. eVakan kehittämisen on aloittanut Espoon kaupunki vuonna 2018 ja kehittämistyöhön on tullut vuonna 2020 mukaan Tampere. Valtiovarainministeriö on tukenut eVaka kehittämistä vuosina 2020–2021 yhteensä 3,4 miljoonalla eurolla. eVakan ytimen kehittämistä hallitsevat ja rahoittavat yhdessä Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit.

Tampereen ympäristökunnat ottavat eVakan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana. Tampereella käyttöönotto on tapahtunut jo keväällä 2022. Jatkossa Tampereen koko seutu tekee tiivistä yhteistyötä eVakan ylläpidon ja kehittämisen eteen. Yhteistyöllä saamme paljon synergiaetuja ja pyrimme lisäämään asiakkaiden palvelun laatua.