Varhaiskasvatukseen hakeminen ja sähköiset palvelut

Varhaiskasvatus

Tarjoamme varhaiskasvatuksen monipuolisia palveluja, joissa lasten hyvinvoinnista huolehtii ammattilainen ja aktiivinen henkilökunta. Hämeenkyrössä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen kunnallisesta päiväkodista ja perhepäivähoidosta

Hakemus varhaiskasvatuspaikasta kunnalliseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon täytetään sähköisesti. Samalla hakemuksella voi pyytää siirtoa hoitopaikasta toiseen ja hakea esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Asiointipalvelusta löytyy myös asiakasmaksulaskuri, jolla voit arvioida tulevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Linkit sähköiseen asiointiin löytyvät alapuolelta. 

Tarvittaessa paperisia hakemuslomakkeita saa päiväkodeista. Täytetty lomake palautetaan päiväkotiin tai osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, varhaiskasvatus, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö. 

Varhaiskasvatuspaikkaa pitää hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua. 

Kelan kotihoidontuki päättyy ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa siitä päivästä lukien, minkä perhe sopii hoidon alkamispäiväksi ilmoittaessaan hoitopaikan vastaanottamisesta.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon palveluseteliä haetaan sähköisesti palvelusetelihakemuksella. Linkki hakemukseen löytyy alapuolelta. Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.

Yksityisen päiväkodin/perhepäivähoidon tapauksessa palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa. Hämeenkyrön kunnan hyväksymien yksityisten palvelusetelipalvelujen tuottajien yhteystiedot löytyvät yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilta. 

Hämeenkyrössä yksityisiä palveluita voi käyttää kunnan myöntämällä palvelusetelillä niissä yksiköissä, jotka Hämeenkyrö on hyväksynyt palvelusetelituottajikseen. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa.

Lisätietoa palvelusetelistä ja sen hakemista löytyy asiakasmaksujen ja palvelusetelin sivulta.

Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

Sähköiset palvelut

Hämeenkyrössä asuva tai kuntaan muuttava perhe voi asioida sähköisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Uuden asiakkaan sähköisellä hakemuksella voi hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, hakea palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatukseen ja laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Kun hakemus on lähetetty ja tiedot siirretty varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään, perhe voi kirjautua sähköiseen asiointiin tunnistautumalla pankkitunnuksilla. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox ja IE uusimmat versiot. Tunnistautuneena palvelussa voi esim. hakea varhaiskasvatuspaikkaa, palveluseteliä, antaa suostumuksen päätösten sähköiseen tiedoksiantoon, hyväksyä tai hylätä myönnetyn varhaiskasvatuspaikan, tehdä tuloselvityksen, muuttaa puhelin- ja sähköpostiyhteystietoja ja irtisanoa varhaiskasvatuspaikan.

Päikky

Hämeenkyrön Päikky -palveluun kirjaudutaan internet-selaimella oheisessa osoitteessa. Palvelu toimii selaimilla Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari.

Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuksessa lapsen hoitoajat ja poissaolot ilmoitetaan Päikky-palvelun avulla. Päikky-sovellus mahdollistaa huoltajien ja hoitopaikan välisen viestinnän ja se on varhaiskasvatuksen ensisijainen viestinnän väline. Lapsenne varhaiskasvatussuunnitelma on myös sähköisessä muodossa Päikyssä. 

Päikky huoltaja palvelun käyttöönottamiseksi huoltajan tulee aktivoida käyttäjätunnuksensa ennen ensimmäistä kirjautumista. Aktivoiminen tapahtuu tunnistautumalla vahvasti ja asettamalla käyttäjätunnukselle salasana. Ohjeet tunnusten aktivoinnista ja palvelun käytöstä saatte tutustumiskäynnillä varhaiskasvatusyksiköstä.

Päikyn mobiilisovelluksen Päikky huoltaja voi ladata Play-kaupasta tai App-storesta.