Kuva perhepäivähoito

Varhaiskasvatus

Jos perhe haluaa palkata lapselleen hoitajan kotiin, perhe etsii itse haluamansa hoitajan. Hoitaja ei saa olla samassa taloudessa asuva perheenjäsen eikä itse vanhempainrahakaudella. Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Tuen hakijan (vanhempi) pitää asua samassa taloudessa lapsen/lasten kanssa. Hoidettavien lasten pitää olla alle kouluikäisiä, ja hoidettavan lapsiryhmän täytyy olla valtioneuvoston varhaiskasvatusasetuksen mukainen. 

Työsuhteisen hoitajan ei tarvitse tehdä päivähoitolaissa tarkoitettua erillistä ilmoitusta kunnalle toiminnan aloittamisesta ja kunta ei myöskään valvo työsuhteisen hoitajan toimintaa. Kyse on työsuhteesta, jossa perhe on työnantaja työnantajan velvollisuuksineen. Perhe ja hoitaja tekevät keskenään työsopimuksen, joka on tehty vähintään kuukauden mittaiseksi (määräaikaiselle sopimukselle on oltava perustelu).  

Hoitaja on palkattava päivähoitotehtävään (mainittava työsopimuksessa), ja hoitajan rikostausta on selvitettävä (yli 3 kuukauden työsopimus). Kun työsopimus hoitajan kanssa on tehty, perhe sopii tapaamisen kunnan kanssa. Myös hoitajan tulee olla tapaamisessa mukana ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä rikosrekisteriote. 

Työnantajan muistettavat asiat: 

  • Palkanmaksu ja ennakonpidätys 
  • Sosiaaliturvamaksut 
  • Lakisääteiset vakuutusmaksut: työttömyys-, eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu ja työttömyysturva- ja työeläkemaksu 
  • Työterveyshuolto, lakisääteinen 
  • Työaikalakiin, vuosilomalakiin ja työsopimuslakiin liittyvät asiat 

Yksityisen hoidon tuki

Hoitajan palkkaukseen voidaan anoa yksityisen hoidon tukea Kelalta. Yksityisen hoidon tukea varten tarvitaan kunnan viranomaisen hyväksyntä henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kela maksaa tuet palveluntuottajalle ja perii niistä ennakonpidätyksen. 

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta WH1-lomakkeella. Lisäksi tulee täyttää WH2-lomake, johon tulee kunnan hyväksyntämerkinnät.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta yksityisen hoidon tuesta

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksen johtaja

Kaisa Ojanen

050 511 2854