Kuva Heinijärven koulu

Esiopetus

Esiopetus on muuttunut huoltajaa velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. 1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava lapsen osallistumisesta tämän lain mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Opetukseen ilmoittautuneiden tulee osallistua opetukseen säännöllisesti esiopetuspäivinä. Opetus ja ateriat ovat maksuttomia. Esioppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli kodin ja koulun välinen etäisyys on yli kolme kilometriä.  

Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. 

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, järjestetään se samassa ryhmässä kuin esiopetus. Paikkaa varhaiskasvatuksesta haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Yksityisessä päiväkodissa esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatukseen haetaan kunnasta palveluseteliä sähköisellä lomakkeella.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022-2023

Kirkonkylän päiväkodissa

Kyröskosken koululla (Kirkonkylän ryhmä)

Sasin päiväkodissa

Heinijärven päiväkodissa

Pilke Väinämöisessä

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusikäisille järjestetään varhaiskasvatusta aamuisin ennen esiopetuksen alkamista, iltapäivisin esiopetuksen jälkeen sekä koulujen loma-aikoina. Varhaiskasvatus järjestetään samassa ryhmässä kuin esiopetus. Varhaiskasvatusajasta peritään asiakasmaksu. Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, ei kuljetusetuutta ole.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksut

Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Ks. Asiakasmaksut ja palveluseteli