Esiopetus

Esiopetus on muuttunut huoltajaa velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. 1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava lapsen osallistumisesta tämän lain mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Opetukseen ilmoittautuneiden tulee osallistua opetukseen säännöllisesti esiopetuspäivinä. Opetus ja ateriat ovat maksuttomia. Esioppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli kodin ja koulun välinen etäisyys on yli kolme kilometriä.  

Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. 

Ilmoittautuminen tapahtuu keväällä erikseen ilmoitettuna aikana Wilman kautta.

Esiopetukseen osallistuva lapsi voi hakea kouluilla järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vaihtoehtoisesti lapsella on myös oikeus osallistua varhaiskasvatuslain mukaiseen varhaiskasvatukseen, jota haetaan erillisellä sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään Hämeenkyrössä alakoulujen yhteydessä. Yhtenäisen koulupolun perusteella huoltajat voivat hakea esiopetusta myös yksityiseltä palveluntuottajalta (esimYlöjärvellä Touhula Oy) tai muulta kunnalta/kaupungilta. 

Lisätietoja koulujen rehtoreilta. 

Esiopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Esiopetus ja sitä täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta on koulujen järjestämää toimintaa. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään ensisijaisesti siinä koulussa, jossa esiopetusryhmä toimii. Toimintaa järjestetään aamuisin tarvittaessa ja esikoulun jälkeen klo 17.00 asti.  

Lasten kanssa päivittäin työskentelevät koulutetut esiopettajat, koulunkäynninohjaajat ja sekä koulun erityisopettaja. 

Vaihtoehtoisesti huoltajilla on lakisääteinen oikeus valita myös varhaiskasvatuksen osa-aikainen aamu- ja iltapäivähoito. Varhaiskasvatuksen osa-aikainen aamu- ja iltapäivähoito järjestetään aina päiväkodeissa, vaikka esiopetusryhmä toimii aina koulussa. Vuorohoitoa tarvitseville lapsille päiväkotipaikka osoitetaan Kirkonkylän päiväkodista, Monitoimikeskus Sillasta. Muutoin päiväkotipaikka osoitetaan johonkin kunnan päiväkodeista. Varhaiskasvatuksen osa-aikaiseen hoitoon haetaan varhaiskasvatuksen sähköisellä lomakkeella.

Jos lapsi osallistuu aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan, koulu ei järjestä koulukuljetusta. Ainoastaan siinä tapauksessa, että esiopetus järjestetään eri paikassa kuin iltapäivätoiminta (=varhaiskasvatusvaihtoehto), kunta järjestää kuljetuksen esikoulun ja päiväkodin välille. 

Esiopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen loma-ajan asiakasmaksuna peritään kuukausimaksu perheen koon ja tulojen perusteella. 

Maksu määrätään oppilaan toimintaan tulopäivästä pääsääntöisesti koko toimintavuodeksi kerrallaan. 

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. 

Jos oppilas on osallistunut toimintaan koko lukuvuoden ajan elokuusta alkaen, maksuja peritään enintään 11 kuukaudelta. 

Perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen perusteella perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 144 e. 

  • Perheen toisen lapsen maksu on 40 % ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta. 
  • Esioppilaille koulujen syys-, joulu- ja talvilomalla järjestettävästä toiminnasta peritään edellä mainittujen maksujen lisäksi 14 e/vrk (sisaralennus huomioidaan tähän summaan).
  • Kesäaikana toiminta järjestetään esioppilaiden kesäkerhona. Kerhon hinta on 70 e/vk, juhannusviikko 56 e (sisaralennus huomioidaan näihin summiin). 
  • Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa. 
  • Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään pyöristyssääntöjen mukaan. Maksu määrätään täysinä euroina.