Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Yhteystiedot

koulupsykologi

Wanda Wolkowski

041 730 6868

koulukuraattori

Anneliina Heino

044 486 0556

koulukuraattori, Yhteiskoulu

Mikko Nisukangas

050 373 3164

erityisluokanopettaja, koordinoiva erityisopettaja, Yhteiskoulu

Saija Palonen

050 390 4239

psykiatrinen sairaanhoitaja, lapset ja nuoret

Arja Tuhkanen

044 486 0017