Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Yhteystiedot

erityisluokanopettaja, koordinoiva erityisopettaja, Yhteiskoulu

Saija Palonen

050 390 4239

koulukuraattori, Yhteiskoulu

Johanna Lehtiniemi

050 373 3164