kuvassa on vihervarpunen ja voikukkia

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Yhteystiedot

koulukuraattori

Anneliina Heino

044 486 0556

koulukuraattori, Yhteiskoulu

Mikko Nisukangas

050 373 3164

erityisluokanopettaja, koordinoiva erityisopettaja, Yhteiskoulu

Saija Palonen

050 390 4239

psykiatrinen sairaanhoitaja

Arja Tuhkanen

Lapset (Kyröskoski), nuoret (yläaste, lukio), aikuiset (neuvolan asiakkaat)

044 486 0017