kuvassa on kädet jotka pitelevät palapelin paloja

Apua neuropsykiatrisiin oireisiin

Nepsy-palveluohjaus

Jos tunnet epävarmuutta nepsy-asioissa ja haluat pohtia tilannetta, niin ota rohkeasti yhteyttä nepsy-palveluohjaukseen. Palveluohjaus toimii alla olevan sähköpostiosoitteen kautta. Sähköpostiin voit kirjoittaa lyhyen kuvauksen asiastasi ja yhteystietosi. Sähköpostiin tulleet yhteydenotot luetaan kerran viikossa ja sinuun otetaan yhteyttä.

nepsy_palveluohjaus@hameenkyro.fi

Lyhenne Nepsy viittaa sanaan ”neuropsykiatrinen”. Nepsy-piirteet ovat ensisijaisesti kehityksellisiä, aivojen rakenteeseen tai toimintaan liittyviä poikkeavuuksia, jotka ilmenevät usein perinnöllisinä. Nepsy-vaikeuksiin sopivia piirteitä voi kuitenkin esiintyä myös ilman, että ne johtaisivat diagnoosiin. Joskus haastava perhetilanne, epäsäännöllisyys elämäntavoissa, fyysiset sairaudet tai traumat voivat tuoda esiin samankaltaisia oireita. Neuropsykiatrisista diagnooseista yleisimpiä nimikkeitä ovat ADHD, ADD, kehityksellinen kielihäiriö ja autismin kirjon häiriöt.

Nepsy-piirteet alkavat tavallisesti nousta esille jo ennen kouluikää, ja ne jatkuvat jossakin muodossa koko elämän ajan. Nepsy-piirteet tulevat esiin päivittäisessä arjessa vaikuttaen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden säätelyyn, aistimusten käsittelyyn ja oman toiminnan ohjaukseen. Lapsen tai nuoren nepsy-piirteet vaikuttavat luonnollisesti koko lapsen lähipiiriin. Koti, koulu tai päiväkoti tarvitsevat myös tietoa ja tukea.

Nepsy-piirteet ja niiden vaikeusaste vaihtelevat yksilöittäin, eri ajanjaksoina ja eri ympäristöissä. Kaikkia nepsy-piirteitä ei ole kaikilla. Tämän vuoksi myös tuen muodot tulee miettiä aina yksilöllisesti.

Usein nepsy-piirteet kasaantuvat ja päällekkäistyvät, ja tästä aiheutuu turhautumista ja kuormittumista. Tutkimusten mukaan Nepsy-piirteiset lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa saavat keskimääräistä useammin kielteistä huomiota ja palautetta. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lasten kehittyvään itsetuntoon sekä vanhempien kokemukseen itsestään kasvattajina.

Anna siis lapselle ja nuorelle paljon positiivista palautetta jo siitä, että hän yrittää. Muista huolehtia myös omasta jaksamisesta­­: Hae tietoa ja apua ajoissa.

Mitä tehdä, kun huoli lapsen neuropsykiatrisista oireista herää?

Mikäli huoli on noussut lapsen arjen sujuvuudesta ja siihen liittyvistä mahdollisista nepsy-oireista, voit ottaa suoraan yhteyttä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin, neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Keskustele myös varhaiskasvatuksessa ja koulussa matalalla kynnyksellä esiin nousseista huolista. Tällöin voidaan yhteistyössä kartoittaa tuen tarpeita, sekä ohjausta tarvittaviin palveluihin.

Tunnistatko itselläsi aikuisena nepsy-piirteitä, jotka hankaloittavat arkeasi?

Nepsy -diagnoosin asettaa lääkäri asiakkaan ja lähipiirin kanssa käydyn keskustelun ja arvioinnin pohjalta. Voit varata ajan omalääkärille terveyskeskukseen tai työterveyslääkärille, mikäli toivot oman tilanteesi kartoittamista.

Lisätietoa

Tietoa aikuisille, joilla on nepsy-oireita

Kohtaamispaikat/vertaistukea

Vertaistukea ja kohtaamispaikkoja Hämeenkyrössä

Vertaistukea verkossa

Nepsy-tuen lainaamo

Nepsy-tuen lainaamosta Hämeenkyrön kunnankirjastosta löydät lapsen ja nuoren toiminnan ohjausta helpottavia, rentoutumista ja keskittymistä tukevia apuvälineitä mm. ajastinkelloja, nystyrätyynyjä ja sylipainoja. Lainaamon yhteydestä löydät myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, vinkkejä ja kuvia arjen tueksi. Välineisiin voit käydä tutustumassa Hämeenkyrön kunnankirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Välineitä pystyt lainaamaan kirjastokortilla. Apua lainaamon käyttöön saat paikan päällä kirjaston henkilökunnalta.

Lainaamon materiaali on tarkoitettu kaikille perheille sujuvan arjen avuksi. Lainaaminen ei edellytä neuropsykiatrisen haasteen toteamista.