Kuvassa on nuorisoa

13-17 -vuotiaat

Nuoruus on tärkeä elämänvaihe nuorille ja vanhemmille. Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan sarjan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Tunteet kuohuavat ja moni asia saattaa tuottaa hämmennystä. Keskeisiä kehitystehtäviä ovat vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin käsittely. Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin. Nuoren irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta. Murrosikään liittyviä asioita ei tarvitse pohtia yksin tai vain oman perheen sisällä, vaan nuorilla on käytössään erilaisia palveluita asioiden käsittelyyn. Näiltä sivuilta löydät tietoa erilaista arjen ja tuen palveluista nuorille sekä nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista. 

Voimakkaasta itsenäistymisen tarpeestaan huolimattaa, nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen ohjausta ja tukea, mutta myös rajaamista. Vanhempi voi kasvatustyössään kohdata myös itse lisätuen tarvetta.

Palvelut arkeen

Tukea nuorelle ja perheelle

Nuorisotyö

Kohtaamispaikat

Koulujen kerhotoiminnasta saat tietoa koululta ja Wilman kautta.

Tukea verkossa