Kuva Starttipaja

Työllisyyspalvelut

Starttivalmennus on osa työllisyyspalveluiden yksilö- ja ryhmävalmennusta. Starttipaja toimii Nuorisotalo Prikassa Oikopolulla.

Kenelle starttivalmennusta?

Nuorten starttivalmennus on tarkoitettu pääosin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville, omaa suuntaansa etsiville 16-29 -vuotiaille Hämeenkyröläisille nuorille. Startille tulon perusteena voi olla esimerkiksi työttömyys, opiskelujen keskeytyminen tai sen uhka, koulutuksen puuttuminen tai halu saada seuraa ja tekemistä ja rutiineja päiviin.

Mitä on starttivalmennus?

  • Starttivalmennus on yksilö- ja ryhmävalmennusta. Startin toiminta perustuu erityisesti nuoren omien vahvuuksien kartoittamiseen ja vahvistamiseen.
  • Startti on mahdollisuus hengähtää ja ottaa aikaa omien suunnitelmien ja asioiden selvittelyä varten.
  • Startilta saa neuvoja arkeen, apua tulevaisuuden suunnitteluun sekä tekemistä ja rytmiä päiviin. Startin toiminnan pääpaino on pienryhmätoiminnassa ja yhdessä oppimisessa ja startilla voidaankin esimerkiksi laittaa yhdessä ruokaa ja tehdä erilaista luovaa toimintaa, kuten kuvallista ilmaisua.  
  • Mediapajatoiminta on osa starttivalmennusta. 
  • Yksilöohjauksessa paneudutaan nuoren omiin vahvuuksiin ja haetaan voimavaroja omaan arkeen.
  • Starttivalmennuksessa tehdään valmennussuunnitelma tavoitteiden eteenpäinviemiseksi ja oman polun löytämiseksi.
  • Toiminta on koulutukseen ja työelämään suuntaavaa nuoren elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Miten pääsen starttivalmennukseen?

Starttivalmennukseen ohjaudutaan etsivän nuorisotyön kautta.

Ota yhteyttä

starttivalmentaja

Maija Vuolle

041 730 4022

starttivalmentaja

Lauri Virtanen

040 133 1316