Kuvassa maalaismaisemaa

Maaseutupalvelut

Maaseutuviranomaispalvelut

Sastamalan kaupunki hoitaa maaseutuviranomaispalvelut Hämeenkyrössä. Lisätietoa saa Sastamalan kaupungin sivuilta.

Maaseutuviranomaispalveluiden tärkeimmät tehtävät ovat

  • maataloustukihakemukset, hallinnollinen valvonta ja päätöksenteko sekä maksatuksien valmistelu
  • maatilatalouden ohjaaminen ja sopimusten valvonta lainsäädännön ja valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti
  • lausunnot muille viranomaisille, laitoksille ja maatalousyrittäjille
  • tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset
  • viljelijävarausten ja valmiussuunnitelmien laadinta ja ylläpito.

Huom! Maaseutuviranomainen on siirtynyt Hämeenkyrön työpajalle osoitteeseen Eteläntie 2 ja hän on paikalla ajanvarauksella.

Ota yhteyttä

maaseutuasiamies, Sastamalan kaupunki, PL 23, 38201 Sastamala

Tanja Pyykkö

050 68 195

Maatalouslomitus

Hämeenkyrössä maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestää Sastamalan lomituspalveluyksikkö ja lisätietoa saa Sastamalan kaupungin sivuilta. Maatalouslomituksen perustehtävänä on järjestää maatalousyrittäjälle sijainen karjanhoitoon vuosiloman tai sairausloman ajaksi.

Maatalouslomitusta hoidetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan toimeksiantosopimuksen pohjalta. Lomituspalvelulain mukaan palveluyksikön vastuuhenkilö päättää lomituspalvelujen antamisesta ja palvelujen saajalta lain nojalla perittävistä maksuista. Päätöksistä muutosvaatimus esitetään Melaan ja Melan päätöksestä edelleen hallinto-oikeuteen.

Ota yhteyttä

lomituspalveluesimies, Sastamalan kaupunki

Mirja Jaakkola

050 550 1219

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Mela-asiamiehen vastaanotto Hämeenkyrössä on vain ajanvarauksella.

Ota yhteyttä

mela-asiamies

Hanna Mattila

029 435 2667