Kuva Kunnantalo sivulta

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Kunnan hankinnoista ja tietopyynnöistä ilmoitetaan verkossa Hankintailmoitus.fi -sivustolla (Hilma). Hilmassa ilmoitetaan ne Hämeenkyrön kunnan hankinnat, jotka ylittävät suuruudeltaan kansallisen tai EU-kynnysarvon.

Tarjouskilpailuista ilmoitetaan virallisesti tarjouspalvelu ja pienhankintapalvelu nettisivuilla. Näissä kilpailuihin voi vastata sähköisesti.

Kunnan tavoitteena on olla hyvä ostaja ja toimiva kumppani yrityksille. Hämeenkyrö kannustaa uusia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä hakeutumaan yhteistyöhön kunnan kanssa.

Kunnan kaikki voimassa olevat tarjouspyynnöt löytyvät seuraavista palveluista:

Tarjouspalvelun ohje
Käyttäessäsi Tarjouspalvelu.fi sivustoa, valitse kohdasta Lisää hakuehtoja organisaatio ja kirjoita Hämeenkyrö. Silloin näet kaikki Hämeenkyrön kunnan tarjouspyynnöt.

Käynnissä olevat hankinnat

TarjouspyynnötTarjousaika
https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=514232&p=311
Kyröskosken torin valaisimet ja sähkökeskus Pienhankinta
27.5.-13.6.2024
Hämeenkyrönväylän opasteiden muutostyöt Pienhankinta22.5.-9.6.2024
JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO, SÄHKÖURAKKA Kansallinen hankintailmoitus20.5.-17.6.2024
JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO, PÄÄURAKKA Kansallinen hankintailmoitus20.5.-17.6.2024
Heinijärven koulun pihasaneeraus5.-20.3.2024
Ilmanvaihdon saneeraus, Pienhankinta4.-27.3.2024
JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO, SÄHKÖURAKKA Kansallinen hankintailmoitus7.2.-21.3.2024
JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO, PÄÄURAKKA Kansallinen hankintailmoitus7.2.-21.2.2024
Kyröskosken ja Mahnalan koulujen piharakennukset19.2.-20.3.2024
 HUSQVARNA ruohonleikkurit ja leikkuulaitteet23.1.-10.3.2024
Seuloontien asemakaava-alueen kunnallistekniikka/ kokonaishintaurakka9.1.-21.2.2024
Koulukatu / Kalevantie viemärilinja Pienhankinta17.11.-4.12.2023
Hulevesiviemärin sukkasujutus Pienhankinta20.10.-3.11.2023
Jätevedenpumppaamon uusiminen Pohjantähdentiellä19.10.-2.11.2023
Puukasvuston ja aluskasvillisuuden raivaus10.8.-27.8.2023
Kyröskosken torin perusparantaminen14.7.-14.8.2023
TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2023 – 30.4.2024 sekä 1.10.2024-30.4.202516.7.-13.8.2023
Kyröskosken koulun irtokalusteet20.6.-14.8.2023
Kyröskosken koulun ilmanvaihdon korjaus4.-30.5.2023
Kyröskosken koulun AKUSTIIKKATUOTTEET26.4.-19.5.2023
F.E Sillanpään lukion auditorion lattian korjaus20.4.-4.5.2023
Härkikujan jalankulkuväylä
Hilma – Haku (hankintailmoitukset.fi)
21.4.-22.5.2023
Hämeenkyrön kunnan ruokakuljetuksetPÄÄTTYNYT
Maanrakennuskone- ja kuljetuspalvelut Kansallinen hankintailmoitus24.3.-24.4.2023
F.E Sillanpään lukion auditorion lattian korjaus PienhankintaPÄÄTTYNYT
Vesi- ja viemärijohdon uusiminen Kyröskoskella PienhankintaPÄÄTTYNYT
Aurinkorinteen vesivahingon korjaus Kansallinen hankintailmoitusPÄÄTTYNYT
Kallioon kiinnitettävä kunnan logo/taideteosPÄÄTTYNYT
Päiväkodin kuivauskaapit Pienhankinta15.3.-23.4.2023
Kyröskosken torin perusparantaminenPÄÄTTYNYT
Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito 2022-2024 PÄÄTTYNYT
Hanhijärven asemakaava-alueen kunnallistekniikka PÄÄTTYNYT
Kyröskosken koulun irtokalusteet Pienhankinta PÄÄTTYNYT
Virkailijatalon purkaminen PÄÄTTYNYT
Siljankodin lattiamattojen vaihto PÄÄTTYNYT
Päällystystyöt 2022, Hämeenkyrö Pienhankinta PÄÄTTYNYT
Sasin päiväkodin lastauslaiturin tekeminen, Hämeenkyrö (Sasi) Pienhankinta PÄÄTTYNYT
Poussanharjun pururadan peruskorjaus, Pienhankinta PÄÄTTYNYT
Hanhijärven pohjatutkimukset Pienhankinta PÄÄTTYNYT
Kurjenmäkikodin hissin uusiminen PÄÄTTYNYT
RTK GNSS mittauslaitteistopaketti Pienhankinta
PÄÄTTYNYT
Tuoreet leipomotuotteet ajalle 1.4.2022 – 31.3. 2023+optiovuosi7PÄÄTTYNYT
Sasin päiväkodin ja Mahnalan Ympäristökoulun pellettitoimitukset
PÄÄTTYNYT
Hiekoitushiekan poisto kunnan kaduilta ja kiinteistöiltä 2022
PÄÄTTYNYT
Pump track -radan rakentaminenPÄÄTTYNYT
Tenniskentän peruskorjaus (tekonurmen ja aidan uusiminen)PÄÄTTYNYT

Tulevat hankinnat

Tarkemmat tiedot hankinnoista löydät seuraavista linkeistä:

Hankintojen pelisäännöt

Hankintalainsäädäntö velvoittaa julkisten hankintojen kilpailuttamista. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista ja vuokraamista sekä urakalla teettämistä.

Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) ja erityisalojen hankintalaki (1398/2016) tulivat voimaan 1.1.2017.

Periaatteet ovat edelleen samat eli julkisissa hankinnoissa on huomioitava:

 • tasapuolisuus ja syrjimättömyys ehdokkaiden ja tarjoajien kesken, hankinnan eri vaiheissa
 • kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, käyttäen hyväksi olemassa olevat kilpailuttamismahdollisuudet
 • avoimuus ja läpinäkyvyys, tiedottamalla hankinnoista riittävän laajasti
 • suhteellisuus hankinnoissa, ja hankintamenettelyissä eli tarkoituksenmukaiset hankintakokonaisuudet.

Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteet eli tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota tuotteiden/palveluiden koko elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä, kierrätyksestä aina jätteen käsittelyyn asti.

Kynnysarvot

Hankinnan kilpailuttamiseen vaikuttavat hankinnan kohde ja arvo. Hankinnat jakautuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään:

 • EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin
 • kansallisen kynnysarvon ylittäviin
 • kansallisen kynnysarvon alittaviin ns. pienhankintoihin.

EU-kynnysarvot

Huomaathan, että EU-kynnysarvot laskivat 1.1.2020.

Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Nykyiset julkisia hankintoja koskevat EU-kynnysarvot (alv 0 %) ovat 1.1.2020 alkaen

Muut hankintaviranomaiset (mm. kunnat)

 • tavara- ja palveluhankinnat 214 000 euroa
 • suunnittelukilpailut 214 000 euroa
 • rakennusurakat 5 350 000 euroa.

Erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvot

 • tavara- ja palveluhankinnat 428 000 euroa
 • suunnittelukilpailut 428 000 euroa
 • rakennusurakat ja käyttöoikeussopimukset 5 350 000 euroa.

Kansalliset kynnysarvot

Hankintalain 25 §:ssä tarkoitetut kansalliset kynnysarvot ovat

 • tavara- ja palveluhankinnat 60 000 euroa
 • suunnittelukilpailut 60 000 euroa
 • rakennusurakat 150 000 euroa
 • käyttöoikeusurakat 500 000 euroa
 • käyttöoikeussopimukset/palvelut 500 000 euroa
 • terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 400 000 euroa (Liite E kohdat 1-4)
 • muut erityiset palveluhankinnat 300 000 euroa (Liite E kohdat 5-15).

Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta. Kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta Hämeenkyrössä noudatetaan hyvän hallinnon ja hallintolain yleisiä periaatteita ja pienhankinnoissa on pyrittävä käyttämään hyväksi olemassa olevat markkinat hankinnan kohteeseen ja arvoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.