Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Kunnan hankinnoista ja tietopyynnöistä ilmoitetaan verkossa Hankintailmoitus.fi -sivustolla (Hilma). Hilmassa ilmoitetaan ne Hämeenkyrön kunnan hankinnat, jotka ylittävät suuruudeltaan kansallisen tai EU-kynnysarvon.

Tarjouskilpailuista ilmoitetaan lisäksi tarjouspalvelu ja pienhankintapalvelu nettisivuilla. Näissä kilpailuihin voi vastata sähköisesti.

Kunnan tavoitteena on olla hyvä ostaja ja toimiva kumppani yrityksille. Hämeenkyrö kannustaa uusia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä hakeutumaan yhteistyöhön kunnan kanssa.

Käynnissä olevat hankinnat

TarjouspyynnötTarjousaika
Sasin päiväkodin lastauslaiturin tekeminen, Hämeenkyrö (Sasi) Pienhankinta
Pienhankintapalvelu – Hämeenkyrön kunta
Hämeenkyrön kunta – Tarjouspalvelu.fi – Helpoin tie hyviin sopimuksiin –
22.6.-22.7.2022
Poussanharjun pururadan peruskorjaus, Pienhankinta
https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=68ca2bf5-98d6-4786-b755-e120df4f897b
11.5-25.5.2022
Hanhijärven pohjatutkimukset Pienhankinta
https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=79b61778-034e-487e-9a72-eded7fbc330d
10.-20.5.2022
Kurjenmäkikodin hissin uusiminen
https://tarjouspalvelu.fi/hameenkyro/?tpg=06c2a032-1789-435b-ae31-fcbf6a2a1b6c
29.4.-31.5.2022
RTK GNSS mittauslaitteistopaketti Pienhankinta
https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=f80375a4-a968-4751-84cd-868bbd102240
PÄÄTTYNYT
Tuoreet leipomotuotteet ajalle 1.4.2022 – 31.3. 2023+optiovuosi
(https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=56b74f43-737c-4597-989d-ecf1a9c7c1f2)
PÄÄTTYNYT
Sasin päiväkodin ja Mahnalan Ympäristökoulun pellettitoimitukset
https://pienhankintapalvelu.fi/hameenkyro/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=d44ae8a0-d33a-44c0-8912-cace9a174bb2
PÄÄTTYNYT
Hiekoitushiekan poisto kunnan kaduilta ja kiinteistöiltä 2022
Pienhankinta
https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=d8cd84d7-aec1-4ff5-a5b4-bb95eec3d949
https://tarjouspalvelu.fi/hameenkyro/?id=390964
PÄÄTTYNYT
Pump track -radan rakentaminen
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/66447/notice/94624/overview
PÄÄTTYNYT
Tenniskentän peruskorjaus (tekonurmen ja aidan uusiminen)
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/66445/notice/94622/overview
PÄÄTTYNYT

Tulevat hankinnat

HankintaTarjousaika

Tarkemmat tiedot hankinnoista löydät seuraavista linkeistä:

Hankintojen pelisäännöt

Hankintalainsäädäntö velvoittaa julkisten hankintojen kilpailuttamista. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista ja vuokraamista sekä urakalla teettämistä.

Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) ja erityisalojen hankintalaki (1398/2016) tulivat voimaan 1.1.2017.

Periaatteet ovat edelleen samat eli julkisissa hankinnoissa on huomioitava:

 • tasapuolisuus ja syrjimättömyys ehdokkaiden ja tarjoajien kesken, hankinnan eri vaiheissa
 • kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, käyttäen hyväksi olemassa olevat kilpailuttamismahdollisuudet
 • avoimuus ja läpinäkyvyys, tiedottamalla hankinnoista riittävän laajasti
 • suhteellisuus hankinnoissa, ja hankintamenettelyissä eli tarkoituksenmukaiset hankintakokonaisuudet.

Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteet eli tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota tuotteiden/palveluiden koko elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä, kierrätyksestä aina jätteen käsittelyyn asti.

Kynnysarvot

Hankinnan kilpailuttamiseen vaikuttavat hankinnan kohde ja arvo. Hankinnat jakautuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään:

 • EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin
 • kansallisen kynnysarvon ylittäviin
 • kansallisen kynnysarvon alittaviin ns. pienhankintoihin.

EU-kynnysarvot

Huomaathan, että EU-kynnysarvot laskivat 1.1.2020.

Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Nykyiset julkisia hankintoja koskevat EU-kynnysarvot (alv 0 %) ovat 1.1.2020 alkaen

Muut hankintaviranomaiset (mm. kunnat)

 • tavara- ja palveluhankinnat 214 000 euroa
 • suunnittelukilpailut 214 000 euroa
 • rakennusurakat 5 350 000 euroa.

Erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvot

 • tavara- ja palveluhankinnat 428 000 euroa
 • suunnittelukilpailut 428 000 euroa
 • rakennusurakat ja käyttöoikeussopimukset 5 350 000 euroa.

Kansalliset kynnysarvot

Hankintalain 25 §:ssä tarkoitetut kansalliset kynnysarvot ovat

 • tavara- ja palveluhankinnat 60 000 euroa
 • suunnittelukilpailut 60 000 euroa
 • rakennusurakat 150 000 euroa
 • käyttöoikeusurakat 500 000 euroa
 • käyttöoikeussopimukset/palvelut 500 000 euroa
 • terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 400 000 euroa (Liite E kohdat 1-4)
 • muut erityiset palveluhankinnat 300 000 euroa (Liite E kohdat 5-15).

Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta. Kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta Hämeenkyrössä noudatetaan hyvän hallinnon ja hallintolain yleisiä periaatteita ja pienhankinnoissa on pyrittävä käyttämään hyväksi olemassa olevat markkinat hankinnan kohteeseen ja arvoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.