kuvassa on ihminen

Kriisi perheessä

Joskus elämässä voi tapahtua ikäviä asioita, joihin ei voi etukäteen varautua. Kriisi voi koskettaa myös laajempaa yhteisöä kuin omaa perhettä. Kun perhe kohtaa vaikeuksia, se koettelee jokaisen perheenjäsenen jaksamista. Tilanteissa kannatta kääntyä ammatti-ihmisen puoleen ja hakea tukea vertaisryhmistä. On tärkeää myös jakaa tuntemuksiaan läheisten kanssa.

Tälle sivulle on koottu tietoa erilaista kriisitilanteista. Löydät myös tietoa palveluista, jotka auttavat selviytymään kriiseistä ja vaikeista elämäntilanteista.

Ero lapsiperheessä

Apua voi hakea jo eroa harkitessa. Joskus tilanteet vanhempien välillä ajautuvat kuitenkin siihen, että ero on ainoa vaihtoehto. Vanhempien ero koskettaa koko perhettä. Yhteistyö toisen vanhemman kanssa ei ole aina helppoa, mutta se on lapsen edun mukaista ja tukee koko perhettä selviytymään erosta paremmin. Tietoa eropalveluista löydät:

Ero koskettaa vahvasti myös vanhempaa itseään. Enemmän tietoa aikuisille suunnatuista palveluista löydät:

Taloudellinen kriisi

Lapsiperheessä talous saattaa ajoittain olla tiukkaa esimerkiksi lasten kotona hoitamisen tai työttömyyden vuoksi. Perheen kannattaa säännöllisesti pohtia tuloja ja menoja, kiinnittää huomiota kulutustottumuksiin, tehdä suunnitelmaa rahankäytöstä ja pitää kirjaa tuloista ja menoista.

Alla on listattu palveluita ja sivustoja, joista voit lähteä hakemaan apua taloudellisia huolia kohdatessa.

Onnettomuuden kohdatessa

Onnettomuus tai tapaturma ovat aina yllättäviä tapahtumia, joihin ei ole voinut varautua etukäteen. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet ovat käsittelemässä tapahtunutta, sillä ne vaikuttavat koko perheeseen, eikä lapsi tai nuori välttämättä itse osaa ottaa asioita puheeksi. Arkirutiinien säilyttäminen ennallaan luo turvallisuuden tunnetta. On tärkeää, että pyydät vanhempana muiden aikuisten tukea ja apua arkeen, jos oma jaksamisesi ja tilanteesi eivät mahdollista lasten arkirutiinien jatkumista ennallaan.

Perheenjäsenen sairastuminen

Kun perheenjäsen tai läheinen ihminen sairastuu, vie se koko perheen ja suvun voimavaroja. On vaikeaa nähdä läheisen ja rakkaan ihmisen sairastuvan, ja sairastumisen myötä läheiset joutuvat käsittelemään omaa suhdettaan sairauteen ja sairastuneeseen. Jokainen kohtaa asian omalla tavallaan. On tärkeää jakaa tuntemuksiaan läheisten kanssa ja tarvittaessa hakea apua ja tukea myös ammattilaiselta.

Mielenterveyden häiriöt perheessä

Koko perheen jaksamiseen ja arkeen vaikuttaa, kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti. Sairastuneen tukemisessa läheisten rooli on merkittävä. Huoli ja huolenpito saattavat johtaa siihen, ettei omainen muista kiinnittää huomiota omaan jaksamiseensa. Sairastuneen lisäksi myös perheenjäsenet voivat tarvita apua ja tukea tilanteesta selviytymiseen.

Läheisen kuolema

Jokainen kohtaa jossain vaiheessa elämää menetyksiä ja surua. Kuolema koskettaa läheltä ja jokainen käsittelee surua yksilöllisesti. Surulle tulee antaa riittävästi aikaa. Usein auttaa, kun sen voi jakaa muiden kanssa.

Aikuisten ei tarvitse peittää suruaan eikä itkuaan. Rehellisyys ja avoimuus omien tunteiden ilmaisussa on mallina lapselle ja nuorelle.

Väkivalta perheessä

Kaikkien tunteiden tulisi olla sallittuja jokaisessa perheessä. Jokaisella on oikeus myös suuttua ja olla vihainen. Riitely on tavallinen osa elämää aika-ajoin – väkivalta ei kuulu ihmissuhteisiin. Väkivalta on käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa.

Apua pitää hakea, jos joutuu väkivallan uhriksi. Sinun ei tarvitse selvitä yksin.

Väkivallan muotoja voivat olla:

  • henkistä väkivaltaa, kuten uhkailua, pelottelua, kontrollointia, nimittelyä, vähättelyä, syyllistämistä jne.
  • fyysistä väkivaltaa
  • seksuaalista väkivaltaa
  • taloudellista väkivaltaa
  • hengellistä väkivaltaa tai
  • vainoamista

Paikalliset palvelut kriisitilanteissa

Hämeenkyrössä toimii kriisiryhmä. Kriisin kohdatessa saat apua terveyskeskuksen päivystyksestä. Päivystyksestä ilmoitetaan kriisiryhmälle ja sinuun ollaan yhteydessä 3 päivän sisällä. Kriisi voi olla yllättävä tilanne esimerkiksi onnettomuus, vakava sairaus, läheisen äkillinen kuolema tai väkivalta.

Tukea verkossa

Kohtaamispaikat