Koulutapaturmat

Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on peruskoululaisille maksutonta. Hämeenkyrön kunnan peruskoulun ja lukion oppilaat sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta Pohjolassa. Lukiolaisten koulutapaturmavammojen hoitokulut korvataan kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan.  

Tapaturmasta ilmoitettava

Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle ja koulun kansliaan. Koulussa täytetään tapaturmailmoitus. Koulutapaturman hoitoon suositellaan käytettävän julkisen terveydenhoidon palveluja. Laskut sekä alkuperäiset tositteet maksetuista kuluista tulee toimittaa Hämeenkyrön kunnan sivistyspalveluihin osoitteeseen Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö. Laskuissa pitää selkeästi näkyä vahingoittuneen oppilaan nimi ja vahingoittumispäivä. Sivun alaosassa linkki laskulomakkeelle, jota huoltajien tulee käyttää hakiessaan korvauksia. Mikäli huoltajat haluavat käyttää lapsensa koulutapaturmavamman hoitoon yksityisen terveydenhuollon palveluja, tulee heidän maksaa itse laskut ja hakea niistä Kelakorvaus. Jäljelle jäävän osuuden he voivat laskuttaa laskutusohjeen mukaan. Laskuun on liitettävä Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista.  

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa kouluajalla, koulumatkalla (suorinta tietä kouluun ja koulusta) ja työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Työharjoittelussa olevalle oppilaalle sattuneet tapaturmavahingot hoidetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Yksittäisten oppilaiden hammastarkastuskäynnit matkoineen eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Oppilaan huoltaja vastaa sairaanhoidon järjestämisestä. Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.  

Vakuutuksen korvausehdot

Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella. Rikkoontuneet apuvälineet kuten silmälasit ja kuulolaite korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Rikkoontuneet silmälasit on korjautettava/uudet lasit hankittava kahden kuukauden kuluessa. Muita aineellisia vahinkoja kuten vaatteet, polkupyörä tai puhelin ei korvata. Myöskään huoltajille aiheutuneita ansionmenetyksiä ei korvata. Yksityislääkärin antama hoito korvataan ainoastaan maksettuja tositteita vastaan. 

Tapaturmasta johtuneiden välittömien kuljetus- ja hoitokulujen lisäksi maksetaan korvaus mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, se on tehtävä omalla kustannuksella. 

Lisätietoja

toimistosihteeri, sivistyspalvelut

Jaana Järvinen

050 521 5144