Kuva Tuokkolan tie

Oppilaskuljetus

Esi- ja perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan koulumatka lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun on yli 5 km. Lakisääteisten kuljetusten lisäksi Hämeenkyrön kunta järjestää koulukuljetuksen esikoululaisille ja peruskoulun 1.–2.–luokkalaisille, mikäli koulumatka lähikouluun tai esiopetuspaikkaan on yli 3 km

Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta. Kuljetusten järjestäjänä toimii Tuomi Logistiikka. Tuomi Logistiikka lähettää kouluun.fi-kutsulinkit koulukuljetuksessa olevien oppilaiden huoltajille.  Kouluun.fi -sivustolla huoltaja näkee oppilaan noutopaikan sekä noutoajat. Noutoajat julkaistaan Kouluun.fi -sivustolla vuosittain muutamaa päivää ennen koulun alkua. Länsilinjojen vuoroliikenteellä kulkevat oppilaat näkevät kuljetustietonsa Wilman kuljetusvälilehdeltä ja aikataulut Matkahuollon sivuilta.  

Perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi (edellyttää asiantuntijan lausuntoa) tai vaaralliseksi. Edellä mainituissa tapauksissa koulukuljetusoikeutta anotaan erikseen johtavalta rehtorilta (Kirkonkylän koulun rehtori) vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla.

Yhteystiedot

rehtori, Kirkonkylän koulu

Timo Mäkelä

050 550 0837