Oppilaskuljetus

Esi- ja perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan koulumatka lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun on yli 5 km. Lakisääteisten kuljetusten lisäksi Hämeenkyrön kunta järjestää koulukuljetuksen esikoululaisille ja peruskoulun 1.–2.–luokkalaisille, mikäli koulumatka lähikouluun tai esiopetuspaikkaan on yli 3 km

Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta. Oppilaan oikeuden koulukuljetukseen sekä kuljetustavan voi tarkistaa oppilaan Wilmasta koulukuljetukset-välilehdeltä. Taksikuljetuksessa oleville oppilaille ilmoitetaan oppilaan noutoaika vuosittain muutamaa päivää ennen koulun alkua. 

Perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi (edellyttää asiantuntijan lausuntoa) tai vaaralliseksi. Edellä mainituissa tapauksissa koulukuljetusoikeutta anotaan erikseen talous- ja hallintopäälliköltä vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla.

Lisätietoja

talous- ja hallintopäällikkö, sivistyspalvelut

Liisa Neronen

050 353 0311