Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ensi lukuvuodelle 2021-2022 järjestetään Wilmassa 1.-14.2.2021.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään 1.–2. luokan oppilaille sekä 3.–9. luokan erityisen tuen oppilaille. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan kello 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä kello 17.00 saakka. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

  • Aamupäivätoimintamaksu on 40 €/kk.
  • Iltapäivätoimintamaksu on enintään 100 €/kk, kun läsnäoloaika on koulupäivinä opetustuntien jälkeen enintään 4 tuntia.
  • Yli 4 tuntia ylittävän iltapäivätoiminnan maksu on enintään 120 €/kk. Tämä maksu peritään, jos lapsi on ilmoitettu yhtenä kalenterikuukauden päivänä toimintaan yli 4 tunniksi.
  • Tilapäisesti tarvittavat yksittäiset päivät 18 €/pvä. Koulujen loma-aikoina maksuun lisätään 14 euroa/päivä.
  • Sisaralennus on 10 %. Maksu on tuloista riippumaton.
  • Lapsen sovitut läsnäolopäivät huomioidaan kuukausimaksussa, mikäli tilanne on jatkuva. Jos läsnäolopäiviä on kuukausittain enintään 10, kuukauden toimintamaksu on 50 % koko maksusta.
  • 3 kuukautta lyhyemmäksi ajaksi maksua ei muuteta. 

Toiminnasta irtisanoutuminen

Toimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanomisilmoituksen voi lähettää Wilma-viestillä tai sähköpostilla oman koulun rehtorille tai koulusihteerille. 

Tiedustelut

rehtori, Kyröskosken koulu

Kalle Nuoranne

050 502 3717