Kuva Sillan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnista

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään 1.–2. luokan oppilaille sekä 3.–9. luokan erityisen tuen oppilaille. 

Aamutoimintaa järjestetään, mikäli ryhmäkoko on vähintään kahdeksan oppilasta. Iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää myös kahdeksaa osallistujaa.

 Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan kello 7.30 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä kello 16.30 saakka. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

  • Aamupäivätoimintamaksu on 40 €/kk.
  • Iltapäivätoimintamaksu on enintään 100 €/kk.
  • Tilapäisesti tarvittavat yksittäiset päivät 18 €/pvä.
  • Sisaralennus on 10 %. Maksu on tuloista riippumaton.
  • Lapsen sovitut läsnäolopäivät huomioidaan kuukausimaksussa, mikäli tilanne on jatkuva. Jos läsnäolopäiviä on kuukausittain enintään 10, kuukauden toimintamaksu on 50 % koko maksusta. Huoltajan on ilmoitettava, mikäli lapsi on toiminnassa enintään 10 pvä/kk.
  • 3 kuukautta lyhyemmäksi ajaksi maksua ei muuteta. 

Toimintaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään Wilman kautta kerran vuodessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi kuitenkin ilmoittautua myös kesken lukuvuoden. Mikäli ilmoittaudutte toimintaan kesken lukuvuoden, olethan ensin yhteydessä koulun rehtoriin.

Toiminnasta irtisanoutuminen

Toimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanomisilmoituksen voi lähettää Wilma-viestillä tai sähköpostilla oman koulun rehtorille tai koulusihteerille. 

Tiedustelut

rehtori, luokanopettaja, Heinijärven koulu

Jukka Talvitie

050 390 4225

rehtori, Kirkonkylän koulu

Timo Mäkelä

050 550 0837

rehtori, Kyröskosken koulu

Riikka Toivonen

050 502 3717

rehtori, Mahnalan Ympäristökoulu

Annukka Alppi

050 559 7417