Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään 1.–2. luokan oppilaille sekä 3.–9. luokan erityisen tuen oppilaille. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan kello 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä kello 17.00 saakka. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

  • Aamupäivätoimintamaksu on 40 €/kk.
  • Iltapäivätoimintamaksu on enintään 100 €/kk, kun läsnäoloaika on koulupäivinä opetustuntien jälkeen enintään 4 tuntia.
  • Yli 4 tuntia ylittävän iltapäivätoiminnan maksu on enintään 120 €/kk. Tämä maksu peritään, jos lapsi on ilmoitettu yhtenä kalenterikuukauden päivänä toimintaan yli 4 tunniksi.
  • Tilapäisesti tarvittavat yksittäiset päivät 18 €/pvä. Koulujen loma-aikoina maksuun lisätään 14 euroa/päivä.
  • Sisaralennus on 10 %. Maksu on tuloista riippumaton.
  • Lapsen sovitut läsnäolopäivät huomioidaan kuukausimaksussa, mikäli tilanne on jatkuva. Jos läsnäolopäiviä on kuukausittain enintään 10, kuukauden toimintamaksu on 50 % koko maksusta.
  • 3 kuukautta lyhyemmäksi ajaksi maksua ei muuteta. 

Toimintaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään Wilman kautta kerran vuodessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi kuitenkin ilmoittautua myös kesken lukuvuoden. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmasta. Mikäli ilmoittaudutte toimintaan kesken lukuvuoden, olethan ensin yhteydessä koulun rehtoriin.

Toiminnasta irtisanoutuminen

Toimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanomisilmoituksen voi lähettää Wilma-viestillä tai sähköpostilla oman koulun rehtorille tai koulusihteerille. 

Tiedustelut

rehtori, luokanopettaja, Heinijärven koulu

Jukka Talvitie

050 390 4225

rehtori, Kirkonkylän koulu

Timo Mäkelä

050 550 0837

rehtori, Kyröskosken koulu

Riikka Sirkka

050 502 3717

rehtori, Mahnalan Ympäristökoulu

Annukka Alppi

050 559 7417