Kuva Silta

Kouluun ilmoittautuminen

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2024 alussa niillä lapsilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2017.

Toisesta kunnasta muuttavat oppilaat 

Toisesta kunnasta muuttavat ilmoittautuvat ensisijaisesti alla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Olkaa yhteydessä koulun kansliaan täytettyänne sähköisen lomakkeen.

Oppilaspaikan hakeminen muuhun kuin lähikouluun 

Oppilaalla on mahdollisuus päästä myös muuhun kouluun, kuin lähikouluun, mikäli vastaanottavassa koulussa on tilaa. Lisätietoja antavat koulujen rehtorit. 

Yhteystiedot kouluihin

koulusihteeri, Kyröskosken koulu ma-ke ja pe. Heinijärven koulu to

Virtanen-Öhman Tarja

050 502 3137

koulusihteeri, Kirkonkylän koulu

Kirsi Kankaanranta

044 486 0027

koulusihteeri, Yhteiskoulu

Terhi Kiiskilä

050 390 4254

koulusihteeri, F. E. Sillanpään lukio ja Mahnalan Ympäristökoulu

Pasi Luhtanen

050 390 4251

toimistosihteeri, sivistyspalvelut

Silja Heikkinen

040 133 0452