Kouluun ilmoittautuminen

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2021 alussa niillä lapsilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2014.

Hämeenkyrön kunnan järjestämässä esiopetuksessa olevien, ensi syksynä koulunsa aloittavien lasten, ei enää tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta. Koulutulokkaat saavat lähikoulupäätöksen myöhemmin kevään aikana. Asiasta tiedotetaan Wilman kautta tarkemmin.

Toisesta kunnasta muuttavat oppilaat 

Oppilaat, jotka muuttavat Hämeenkyröön toiselta paikkakunnalta, ovat yhteydessä lähikoulunsa kansliaan.

Oppilaspaikan hakeminen muuhun kuin lähikouluun 

Oppilaalla on mahdollisuus päästä myös muuhun kouluun, kuin lähikouluun, mikäli vastaanottavassa koulussa on tilaa. Lisätietoja antavat koulujen rehtorit. 

Yhteystiedot kouluihin

vs. koulusihteeri, Heinijärven koulu ja Mahnalan Ympäristökoulu

Annukka Kosonen

040 133 0452

koulusihteeri, Kirkonkylän koulu

Kirsi Kankaanranta

044 486 0027

koulusihteeri, Kyröskosken koulu

Silja Heikkinen

050 502 3137

koulusihteeri, Yhteiskoulu

Terhi Kiiskilä

050 390 4254