Kouluun ilmoittautuminen

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2023 alussa niillä lapsilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2016.

Toisesta kunnasta muuttavat oppilaat 

Oppilaat, jotka muuttavat Hämeenkyröön toiselta paikkakunnalta, ovat yhteydessä lähikoulunsa kansliaan.

Oppilaspaikan hakeminen muuhun kuin lähikouluun 

Oppilaalla on mahdollisuus päästä myös muuhun kouluun, kuin lähikouluun, mikäli vastaanottavassa koulussa on tilaa. Lisätietoja antavat koulujen rehtorit. 

Yhteystiedot kouluihin

toimistosihteeri, Heinijärven koulu ja Mahnalan Ympäristökoulu, tavoitettavissa klo 8.00 – 13.00.

Silja Heikkinen

040 133 0452

koulusihteeri, Kirkonkylän koulu

Kirsi Kankaanranta

044 486 0027

koulusihteeri, Kyröskosken koulu

Tarja Virtanen-Öhman

050 502 3137

koulusihteeri, Yhteiskoulu

Terhi Kiiskilä

050 390 4254