Robotti kiipeää portaita pitkin ylätasanteelle.

Digipolku

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa käytetään tietotekniikkaa osana lasten arkea. Käytössä on mm. iPadeja, Chromebookeja sekä erilaisia ohjelmointiin liittyviä välineitä. Varhaiskasvatusyksikön älytauluja hyödynnetään monipuolisesti digitaalisen oppimismateriaalin käytössä.

Digipolku pohjautuu digitaalisen osaamisen kuvauksiin ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Digipolku toimii henkilökunnan työvälineenä ja ideapankkina medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja digitaalisen osaamisen opettamiseen. Digipolun tavoitteena on, että lapsen digitaalisen oppimisen polku rakentuu eheäksi kokonaisuudeksi varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Varhaiskasvatuksessa kaikki lapset saavat harjoitella digitaalisia taitoja, jotta he kasvavat aktiiviseksi toimijoiksi yhteiskuntaamme. Erilaiset digitaaliset projektit lisäävät lasten osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on kehitetty pitkään ympäristökasvatusta. Lapset tutkivat ympäristöä, lähiluontoa sekä luonnon ilmiöitä. Vastuu, huolenpito ja kunnioitus ympäristöä, itseä ja toisia ihmisiä kohtaan ovat Vihreän lipun arvoja, jotka näkyvät myös digipolussa.

Perheet mukana digipolulla

Hämeenkyrössä pääasiallinen digitaalinen viestintäkanava on Päikky. Päikyn käyttöön saa ohjeet varhaiskasvatusyksiköstä. Varhaiskasvatusyksiköllä voi olla myös sosiaalisen median tili esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, jossa tuodaan näkyväksi varhaiskasvatuksen toimintaa. 

Varhaiskasvatuksessa digivälineitä käytetään oman ilmaisun tai tuottamisen välineenä, vuorovaikutuksen ja yhdessä toimimisen harjoitteluun sekä pedagogisen toiminnan kuvaamiseen. Dokumentoimme varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea kuvaamalla lapsia ja lasten töitä. Lapset osallistuvat myös itse valokuvien, videoiden sekä muiden luovien aineistojen tuottamiseen. Esiopetuksessa lapset käyttävät Chromebookeja ja heille luodaan omat Google -tilit, jonne tallennetaan vuoden aikana tehtyjä töitä. Kuvia, videoita ja pedagogista dokumentointia voidaan jakaa huoltajille medialupalomakkeen mukaisesti. Lapsella on tekijänoikeus omiin töihinsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että huoltajat täyttävät medialupalomakkeen varhaiskasvatuksen alkaessa. Medialupalomake päivitetään vuosittain.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tapahtumissa / juhlissa perheet voivat kuvata omaa lastaan perheen omaan käyttöön. Mikäli valokuvissa näkyy muitakin lapsia, on kohteliasta kysyä lupa asianomaisilta kuvan julkaisuun. 

Huoltajien kanssa käydään keskustelua siitä, miten lapsi käyttää mediaa ja digivälineitä kotona ja mistä lapsi on kiinnostunut. Keskustelemme huoltajien kanssa erilaisten pelien ja ohjelmien ikärajoista ja niiden suojaavasta merkityksestä lapsille. Kannustamme huoltajia olemaan kiinnostuneita lasten mediakokemuksista ja olemaan tietoisia siitä, mitä lapsi median parissa tekee. Perheet voivat jakaa mediatuotoksia kotoa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Esimerkiksi kuvat omasta perheestä voivat helpottaa lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä. 

Mediapoluilla taitavaksi mediakasvattajaksi