Lapsi lajittelee palloja oikeanvärisiin purkkeihin.

Ohjelmointiosaaminen

Ohjelmointiosaaminen liittyy olennaisesti ajattelun taitoihin sekä ymmärrykseen digitaalisesta ja ohjelmoidusta maailmasta ja siinä toimimisesta. Lasten kanssa harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja kuten luokittelua, vertailua ja järjestykseen asettamista. Lapsia kannustetaan ratkaisemaan ongelmia, esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. Lapset harjoittelevat ohjeiden mukaan toimimista sekä toimintaohjeiden antamista. Lasten kanssa tutustutaan arjen teknologiaan ja ohjelmoidaan robotteja. 

Ohjelmointiosaaminen alle 2-vuotiaat

Opetellaan ohjeiden mukaan toimimista. Käytetään sanallisia ja kuvallisia ohjeita.

Ohjelmointiosaaminen 2-3 -vuotiaat

Opetellaan toimimaan sanallisten ja kuvallisten ohjeiden mukaan. Harjoitellaan lajittelua, vertailua ja järjestykseen asettamista.

Ohjelmointiosaaminen 3-5 -vuotiaat

Tutustutaan arjen teknologiaan sekä robotteihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Kannustetaan ongelmanratkaisuun ja ratkaistaan ongelmia yhdessä. Leikitään sääntöleikkejä ja keksitään niihin uusia sääntöjä. Harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja: lajittelua, vertailua ja järjestykseen asettamista.

Ohjelmointiosaaminen esiopetus

Harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja: lajittelua, vertailua, sarjoittamista ja järjestykseen asettamista sekä pohditaan syy - seuraussuhteita. Keksitään kuvitteellisia laitteita ja robottelja luovan ilmaisun keinoin. Keksitään ja rakennetaan omia pelillisiä ympäristöjä.

Vihreä Lippu + Digipolku

Esimerkkejä Vihreän lipun ja Digipolun yhdistämiseen:

-Askarrellaan kierrätysmateriaaleista joku laite esim. Tatun ja Patun Jugu jugu -hälypuhelin.

-Sarjoitetaan tai lajitellaan luonnonmateriaaleilla.

-Pelataan Flyskylla kierrätysaiheisia pelejä.

-Tehdään Bee-Bot -alustaan luontotietovisa.

-Tehdään selaimessa Qr-koodigeneraattorilla qr-koodeja eläin- tai metsäaiheisista kuvista ja käytetään niitä Bee-Bot -alustassa.

-Puretaan vanhoja laitteita.

-Leikitään robottileikkiä ja ohjelmoidaan toisia kosketuksen avulla.

-Kamerakynätehtävä: Otetaan kuvia metsäretkellä. Lajitellan kuvat luontoon kuuluviin ja -kuulumattomiin asioihin.

-Kamerakynätehtävä: Kuvataan erilaisia kasviksia. Lajitellaan lopuksi kuvat erilaisiin kategorioihin esimerkiksi kasviksen värin tai jonkun muun ominaisuuden mukaan.