Lapset lukevat kirjaa taskulampun valossa.

Medialukutaito

Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Varhaiskasvatuksessa medialukutaito on median tutkimista yhdessä ihmetellen, tulkiten, kokien ja leikkien.

Varhaiskasvatuksessa kriittistä medialukutaitoa harjoitellaan arvioimalla eri tiedonlähteitä ja niiden todenmukaisuutta. Lasten kanssa pohditaan sitä, mikä on satua ja mikä totta sekä harjoitellaan oikean ja väärän erottamista toisistaan. Esikoululaisten kanssa syvennytään  mainonnan maailmaan ja tarkastellaan esimerkiksi stereotypioita sekä sukupuolirooleja mediassa.

Medialukutaito alle 2-vuotiaat

Tutkitaan ja opitaan eri aistien kautta. Tutustutaan ääneen, kuvaan ja liikkuvaan kuvaan.

Medialukutaito 2-3 -vuotiaat

Tutkitaan, mikä on totta ja mikä on tarua. Tutustutaan ääneen, kuvaan ja liikkuvaan kuvaan. Rohkaistaan lapsia suhtautumaan uteliaasti mediasisältöihin.

Medialukutaito 3-5 -vuotiaat

Tutkitaan, ihmetellään ja tehdään ääniä, kuvia ja liikkuvia kuvia. Harjoitellaan kriittistä medialukutaitoa tutkimalla, mikä on totta ja mikä tarua. Hyödynnetään mediaa ja digivälineitä satuhetkillä. Käytetään eri medioita tietolähteinä.

Medialukutaito esiopetus

Koetaan monipuolisesti erilaisia mediasiältöjä. Käytetään mediaa monipuolisesti apuna tiedon hankinnassa. Pohditaan median vaikutusta ajatuksiin ja toimintaan.

Vihreä Lippu + Digipolku

Esimerkkejä Vihreän lipun ja Digipolun yhdistämiseen:

-Kunnellaan ja äänitetään luonnon ääniä.

-Tehdään kierrätysmateriaalista omat soittimet ja äänitetään soittoa.

-Lainataan kirjastosta kirjoja ja luetaan niitä dokumenttikameran avulla.

-Luetaan aiheeseen liittyviä kirjoja, esim. Emilia Erfvingin Kasa -kirjoja sekä Kaisa Happosen Mur -kirjoja.

-Vieraillaan Chromebookilla Google Earth -sivustolla. Sivustolla voidaan vierailla eri maanosissa ja tutustua niiden luontoon.

-Pelataan Chromebookilla Palloässät -sovelluksen pelejä, jotka opettavat luonnon kunnioittamista ja Vihreän lipun arvoja.

-Pelataan Chromebookilla Myyrän mielikasvikset -peliä.

-Hyödynnetään lisättyä todellisuutta. Tutustutaan metsäretkellä eläinlajeihin ja tuodaan eläin osaksi retkeä 3D-Bear -sovelluksen avulla.

-Tutkitaan esimerkiksi kasveja / lehtiä Easi-Scope-mikroskoopilla tai dokumenttikameralla.

-Mitataan etäisyyksiä ja luonnonkappaleiden pituuksia iPadin mittanauhalla.

-Hyödynnetään lajitunnistuksessa BirdLife.fi -sivustoa ja Seek -sovellusta.

-Katsotaan Ihme ja kumma -videosarjan jaksoja luonnon monimuotoisuudesta.

-Katsotaan luontoliveä.

-Kamerakynätehtävä: Otetaan valokuvia teemalla elollinen-eloton ja lajitellaan kuvat kategorioiden mukaan.

-Tehdään bingoalusta valokuvilla. Lapset etsivät ja kuvaavat bingoalustan kuvia niin kauan, että bingoalusta on täynnä.