Lapsi ottaa valokuvan kameralla.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön. Lasten kanssa opetellaan tabletin ja tietokoneen turvallista ja huolellista käyttöä – miten mobiililaitteet käynnistetään, sammutetaan ja ladataan. Lasten kanssa keskustellaan ikärajoista ja niiden merkityksestä. Lapsia kannustetaan turvautumaan aina aikuiseen, jos jokin sisältö kummastuttaa. Lasten kanssa opetellaan turvataitoja ja keskustellaan tekijänoikeuksista. Pohdimme yhdessä, mitä voi kuvata ja mitä ei ja opettelemme kysymään kuvausluvan kuvattavalta. Huomioimme ergonomian laitteita käytettäessä ja teemme taukojumppaa.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta alle 2-vuotiaat

Nimetään laitteita. Kysytään lapsilta lupa valokuvien ottamiseen ja tuotosten julkaisemiseen. Tutustutaan yhdessä lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ilmiöihin. Tabletti on aikuisen kädessä.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta 2-3 -vuotiaat

Nimetään laitteita ja käytetään niitä yhdessä aikuisen kanssa. Tabletti on aikuisen kädessä. Lapsi tutkii digilaitteilla tuotettuja materiaaleja ja sisältöjä turvallisesti yhdessä aikuisen kanssa. Tutustutaan yhdessä lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ilmiöihin. Kysytään lapsilta lupa valokuvien ottamiseen ja tuotosten julkaisemiseen.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta 3-5 -vuotiaat

Tutustutaan laitteisiin, niiden ominaisuuksiin ja sovelluksiin sekä harjoitellaan niiden vastuullista peruskäyttöä. Opetellaan kiinnittämään huomiota äänenlaatuun ja -voimakkuuteen ja näytön kirkkauteen. Huomioidaan ergonomia ja tauotetaan. Suositaan liikkumiseen kannustavia digitaalisia ympäristöjä. Tutustutaan lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ilmiöihin sekä aloitteisiin ja keskustellaan niistä. Kysytään lapsilta lupa valokuvien ottamiseen ja tuotosten julkaisemiseen. Keskustellaan lasten kanssa tekijänoikeuksista, ikärajoista ja opetetaan turvallista median käyttöä.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta esiopetus

Opetellaan turvallisen toiminnan perusperiaatteita. Keskustellaan lasten kanssa ikärajoista ja säännöistä mediavälineiden käytössä. Lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Keskustellaan lasten kanssa yksityisyyden suojasta ja kuvausluvasta sekä puhutaan tekijänoikeuksista ja digiturvataidoista. Käytetään monipuolisesti sovelluksia ja havainnoidaan niiden keskeisiä toimintaperiaatteita.

Vihreä Lippu + Digipolku

Esimerkkejä Vihreän lipun ja Digipolun yhdistämiseen:

-Keskustellaan yhdessä lasten kanssa voiko kaikkia haluamiansa tavaroita saada ja onko se edes tarpeellista.

-Kamerakynätehtävä: Kuvataan turvallinen ja vaarallinen paikka.

-Kamerakynätehtävä: Annetaan lapsille tehtäväksi kuvata esine/ asia, joka lajitellaan esim. biojätteeseen.

-Kamerakynätehtävä: Vakoillaan sähkönkulutusta. Otetaan kuvia laitteista, jotka kuluttavat sähköä. Pohditaan laitteiden tarpeellisuutta.

-Luetaan Katja Kytölän: Ulla ja lasten turvataidot  -kirja.

-Pelataan Tunteet peliin -Turvallisesti liikenteessä ja digiliikenteessä lautapeliä.

 

Linkkivinkit

Ikärajat
Turvallisesti digiliikenteessä
Stop, Slow & Go! -Digiliikenteessä 5-6 -vuotiaille
Tekijänoikeuden ABC

Lainatessamme kuvia, videoita tai äänitiedostoja internetistä, niiden tulee olla CC -lisensoituja tai public domain -kuvia. Creative Commons (CC) -lisensoituja kuvia löytyy mm. Googlen -kuvahaulla, kun valitset käyttöoikeuksista Creative Commons -käyttöluvat. CC -kuvissa, kuvan alkuperäinen omistaja on antanut luvan kuvan käyttöön.
Lisensoituja kuvia löydät esim. Pixabay -sivustolta.