Lapset leikkivät yhdessä palikoilla.

Tunnekasvatus ja kaveritaidot

Tunne-ja vuorovaikutustaidot ovat merkittävä osa digitaalista työskentelytapaa. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan erilaisiin viestintätapoihin esimerkiksi emojeihin. Sopuisaa mediakäyttäytymistä harjoitellaan yhdessä lasten kanssa: Omiin ja toisten tekemiin sisältöihin opetellaan suhtautumaan kunnioittavasti ja ystävällisesti. Lasten kanssa otetaan huomioon se, miten omat sanat, ilmeet ja eleet sekä muu toiminta vaikuttaa toisiin lapsiin. Lapsen uskoa hänen omiin kykyihinsä ja vaikutusmahdollisuuksiinsa vahvistetaan hyödyntämällä digitaalisia oppimisympäristöjä.

Tunnekasvatus ja kaveritaidot alle 2-vuotiaat

Nimetään tunteita ja käytetään kuvatukea. Opetetaan ja sanoitetaan viestintää. Opetetaan ystävällisyyttä ja toiset huomioon ottamista mallintamalla tilanteita arjessa.

Tunnekasvatus ja kaveritaidot 2-3 -vuotiaat

Nimetään tuneita ja käytetään kuvatukea. Opetetaan ja sanoitetaan viestintää. Opetetaan ystävällisyyttä ja toisen huomioon ottamista.

Tunnekasvatus ja kaveritaidot 3-5 -vuotiaat

Harjoitellaan yhteisöllistä tapaa työskennellä, opetetaan ystävällisyyttä ja toisen huomioon ottamista. Hyödynnetään digitaalista oppimateriaalia tunnekasvatuksessa. Eläydytään satu- ja mediahahmojen tunnetiloihin.

Tunnekasvatus ja kaveritaidot esiopetus

Opetellaan emojien tarkoituksenmukaista käyttöä. Keskustellaan ja harjoitellaan tunnistamaan, mitä kiusaaminen ja häirintä tarkoittavat. Harjoitellaan ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Tehdään yhteisiä digiprojekteja.

Vihreä Lippu + Digipolku

Esimerkkejä Vihreän lipun ja Digipolun yhdistämiseen:

-Käytetään Haltijan kuiskaus -aktiviteettikortteja. Korttien pedagogisena tavoitteena  on herättää kiinnostusta suomalaista luontoa ja vanhoja uskomuksia kohtaan.

-Käytetään Haltijan arvoitus -aktiviteettikortteja. Korttien tarkoituksena on kehittää lasten kiinnostusta ja ymmärrystä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvistä asioista, sekä edistää lasten ekologista lukutaitoa ja monilukutaitoa.

-Katsotaan elokuvapolun elokuva esim. Pidä metsä siistinä, Pikkuli! ja tehdään siihen liittyvä tehtävä.

-Kuunnellaan Lantun ja Ruutin lauluja.

-Tehdään Pikku2 -tunnetaitotehtäviä.

-Tehdään kosketusnäytöllä esim. Värinauttien + PuroEducationin – tehtäviä: Kun yö värittää!, Pihlajan vuosi, Metsän talvi, Kuusen tarina, Kevät.

-Käytetään Ilo kasvaa ulkona -sivustolta löytyvää materiaalia esim. tunteelliset eläimet.