Lapsi ajaa vatsallaan rullalaudalla avaruusasu päällä.

Luova tuottaminen

Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan digitaalisuuden roolia arkielämässä. Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään dokumentoinnissa, leikeissä, vuorovaikutuksessa, peleissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa.  Lasten aloitteisiin tartutaan ja medialeikkejä kehitetään yhdessä. Mediahahmoja hyödynnetään pedagogisessa toiminnassa ja  lapsia kannustetaan leikillisyyteen ja luovuuteen.  Digitaalista sisältöä luodaan erilaisia sovelluksia hyödyntäen.

Luova tuottaminen alle 2-vuotiaat

Hyödynnetään mediavälineitä leikeissä ja tuetaan lasten medialeikkejä. Tuotetaan ääniä.

Luova tuottaminen 2-3 -vuotiaat

Tutustutaan median tuottamiseen ja sovelluksiin. Tutkitaan kuvia ja eläydytään mediatarinoihin. Hyödynnetään mediavälineitä leikeissä ja tuetaan lasten medialeikkejä. Tuotetaan erilaisia mediasisältöjä yhdessä aikuisen kanssa.

Luova tuottaminen 3-5 -vuotiaat

Hyödynnetään sadutettaessa digitaalisia ympäristöjä sekä tehdään digitaalisia tarinoita ja teoksia. Harjoitellaan mediasisältöjen tuottamista. Toteutetaan yhteisöllisiä projekteja.

Luova tuottaminen esiopetus

Kannustetaan lapsia luovaan sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun median tuottamisessa. Toteutetaan pidempiä yhteisöllisiä projekteja.

Vihreä Lippu + Digipolku

Esimerkkejä Vihreän lipun ja Digipolun yhdistämiseen:

-Tehdään luonnonmateriaalista kirjaimia ja otetaan niistä kuvia.

-Tehdään StopMotion -sovelluksella animaatio luonnon ilmiöistä.

-Kuvataan vuodenaikojen vaihtumista. Otetaan säännöllisesti kuva samasta paikasta.

-Maalataan kuva metsästä. Äänitetään Chirp.qr -sovelluksella metsän ääniä ja luodaan äänitteestä qr-koodi. Lisätään qr-koodi maalauksen liitteeksi.

-Otetaan metsässä kuvia ja tuodaan ne Go Talk Now -sovellukseen. Sadutetaan lapsia kuvien avulla. (Lapsi valitsee aina kuvan: kuka? mitä? milloin? missä?)

-Tehdään koko ryhmän yhteinen kuvakollaasi, johon jokainen lapsi piirtää yhden eläimen tai metsään kuuluvan asian. Tehdään jokaisesta kuvasta myös qr-koodi. Lapset avaavat vuorotellen qr-koodin ja etsivät yhteisestä taideteoksesta kyseisen eläimen/ asian kuvan.

-Leikataan lehdistä kuvia terveellisistä eväistä ja tehdään niistä yhteinen kuvakollaasi.

-Tehdään mainos, jossa kehotetaan korjaamaan vanha tuote tai keksimään sille uusi käyttötarkoitus.

-Väritetään ja piirretään Paper by Wetransfer -sovelluksella.

Animaatio StopMotion -sovelluksella

Äänet animaatioon on lisätty Papunetin äänipankista sekä itse tuottamalla.