Peruskoulut

Mahnalan Ympäristökoulu

Mahnalan Ympäristökoulu

Kestävää elämäntapaa edistävässä Mahnalan Ympäristökoulussa opiskelee noin 200, 1-6 luokkien oppilasta. 

Mahnalan Ympäristökoulu (MYK) sijaitsee Hämeenkyrön jo rautakaudella syntyneessä Mahnalan kantakylässä. Koulun ympäristö on osa valtakunnallisesti merkittävää kansallismaisemaa. Koululta on matkaa Hämeenkyrön kirkonkylään 11 km ja Tampereelle 30 km. 

Osana Mahnalan Ympäristökoulun toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä on toteutettu ja kehitetty omaleimaista pedagogiikkaa jo 1990-luvun alusta alkaen. Ympäristökoulussa eletään kestävää arkea ja opitaan kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kautta, ympäristökasvatuksen menetelmin, tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristön ja muiden verkostojen kanssa.  

Koulun pihapiirin muodostavat Vanha koulu (1903, peruskorjaushanke 2021-), uusi rakennus (2018) ja koulupuutarha sekä Mahnalan harjun rinteen suojassa pihakota, kenttä, keinut ja kiipeilytelineet. Tulossa on myös pieneläinaitaus mm. kanoille. Koulun pihasta pääsee suoraan lähikulttuuriympäristöön ja luontoon. Lähes kaikki Pirkanmaalle ominaiset luonto- ja maisematyypit sijaitsevat kävely- ja pyöräilymatkan päässä. 

Oppilaat työskentelevät koulun puutarhassa, tutustuvat maaseudun yrittäjiin, keräävät luonnon antimia, kompostoivat ja kierrättävät sekä osallistuvat vanhan korjaamiseen ja uuden rakentamiseen. He ammentavat oppia paikallisesta kotiseutuhistoriasta ja harjoittelevat tulevaisuuteen vaikuttamisen taitoja Vihreä lippu -raadissa, joka toimii oppilaskuntana (Vihreä lipun pysyvä/kestävä käyttöoikeus vuodesta 2003). Toiminnan tavoitteena on perusopetuksen tavoitteita tukien välttää luonnonvarojen tuhlausta ja vähentää ympäristökuormitusta sekä pyrkiä kestävään elämäntapaan. Näin opitaan asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Ympäristötietoisuus ohjaa tekoja ja oppilaat kasvavat ottamaan itse vastuuta ympäristöstään. Tämä ainutlaatuinen oppimisen kulttuuri tukee lasten oppimista ja kehittää toimintaympäristöjä ja niissä tapahtuvia pedagogisia ja sosiaalisia käytäntöjä. 

Koulun toiminnan tavoitteena on perusopetuksen tavoitteita tukien välttää luonnonvarojen tuhlausta ja vähentää ympäristökuormitusta sekä pyrkiä kestävään elämäntapaan. Näin opitaan asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Ympäristötietoisuus ohjaa tekoja ja oppilaat kasvavat ottamaan itse vastuuta ympäristöstään. Tämä ainutlaatuinen oppimisen kulttuuri tukee lasten oppimista ja kehittää toimintaympäristöjä ja niissä tapahtuvia pedagogisia ja sosiaalisia käytäntöjä.

Yhteystiedot

rehtori, Mahnalan Ympäristökoulu

Annukka Alppi

050 559 7417

toimistosihteeri, Heinijärven koulu ja Mahnalan Ympäristökoulu, tavoitettavissa klo 8.00 – 13.00.

Silja Heikkinen

040 133 0452

Mahnalan Ympäristökoulu
Maisematie 761
39100 Hämeenkyrö