Kulttuuripalvelut

Kohdeavustukset

Vapaa-aikapalvelut jakaa kohdeavustuksia ammattitaiteilijoille, yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuri-, liikunta- lapsi- ja nuorisotoimintaan Hämeenkyrössä. Avustusten jaossa suositaan lasten ja nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestäjiä. Mahdollisia kohteita ovat mm. näyttelyt, julkaisut, tilaisuudet (konsertit, teatterit jne.), leirit, lastenjuhlat ja kurssien järjestäminen. Kohdeavustusta on mahdollista hakea myös muunlaiseen tapahtumaan, jos kohderyhmänä on lapset tai nuoret.

500 euron tai sitä pienemmät avustukset :
Jaetaan ympäri vuoden viranhaltijapäätöksellä

yli 500 euron avustukset:
Hakuaika on 15.3. – 15.4.
Sivistyslautakunta päättää avustuksista huhtikuun tai toukokuun kokouksessa.

Kohdeavustusten jakoperusteet ja hakuohjeet

 1. Tukea ei myönnetä
  a. tappion takuuna
  b. Hämeenkyrön ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan
  c. kohteisiin, jotka saavat muuta avustusta kunnalta tai Hämeenkyrön Yrityspalveluilta
  d. työskentelyapurahoina tai henkilökohtaisen koulutuksen tukemiseen.
  e. yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaisen harrastuksen tukemiseen
  f. yrityksille
  h. juhlatilaisuuksiin, jonka sisältö ei ole hakijayhteisön varsinaista toimintaa
 2. Hankkeen tai tapahtuman vastuutaholta edellytetään huomattavaa omaa taloudellista panosta ko. hankkeeseen. Huomattavaksi panokseksi katsotaan vähintään 50 % hankkeen kustannuksista.
 3. Jos avustus on myönnetty tapahtuman järjestämiseen, levyn tai painotuotteen tekemiseen tms., tulee tilaisuuden käsiohjelmassa, mainoksissa ym. tai itse tuotteessa näkyä, että Hämeenkyrön sivistyslautakunta on tukenut sen toteuttamista.
 4. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa
 • kuvataan tapahtuma tai hanke lyhyesti sekä
 • esitetään hankkeen koko talousarvio (tulot ja menot)
 • nimetään hankkeen vastuuhenkilö

Hakemus toimitetaan Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon joko sähköpostitse (kirjaamo@hameenkyro.fi) tai kirjeitse (Hämeenkyrön kunta/Kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö).

 1. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin se on myönnetty. Muutoin avustuspäätös raukeaa. Avustuksen saaja voi myös hakea avustuksen siirtoa seuraavalle talousarviovuodelle kirjallisesti viimeistään myöntämisvuoden marraskuun viimeisenä päivänä.
 2. Avustus maksetaan jälkikäteen kuitteja tai tositteita vastaan. Ennen avustuksen maksamista kulttuuripalveluille tulee toimittaa tiliselvitys kuukauden sisällä hankkeen toteutumisesta. Mikäli avustuksen tiliselvitystä ei ole tehty vuoden loppuun mennessä, avustuspäätös raukeaa.

8. Enintään 500 euron avustuksia jaetaan ympäri vuoden vastuualueen esimiehen viranhaltijapäätöksellä, kuitenkin enintään 5000 eurolla. Avustusta on haettava viimeistään kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa.

9. Luettelo myönnetyistä avustuksista julkaistaan Elämänlaatupalvelujen kotisivulla.