kuvassa on maalaismaisema

Yhdistysavustukset

Hämeenkyrön kunta tukee yhdistyksiä myöntämällä toiminta- ja vuosiavustuksia yhdistysten perustoimintaan sekä kohdeavustuksia yksittäisen tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen. Avustusten jakoperusteista päättää hyvinvointijaosto.

Toiminta- ja vuosiavustukset

Liikuntapalveluiden myöntämät toiminta-avustukset

Liikuntaseurojen toiminta-avustukset ovat haettavissa vuosittain 15.3.–15.4. Avustuksia haetaan lomakkeella. Toiminta-avustukset perustuvat urheiluseurojen edellisen kauden toteutuneeseen toimintaan ja ne jaetaan hyvinvointijaoston päätöksellä.

Toiminta-avustuksia painotetaan seuraavasti:

a) lasten ja nuorten osuus (+ohjaava henkilöstö) paikallisessa ohjaus- ja harjoitustoiminnassa 50 %

b) aikuisten osuus (+ohjaava henkilöstö) paikallisessa ohjaus- ja harjoitustoiminnassa 15 %

c) valmentaja- ja toimitsijakoulutus 15 %

d) tiloihin käytetyt kulut 10 %

e) kilpailutoiminta 10 %

Urheiluseuran_toiminta-avustuslomake

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Nuorisopalveluiden myöntämät toiminta-avustukset

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset ovat haettavissa vuosittain 15.3.–15.4. Avustuksia haetaan lomakkeella. Toiminta-avustuksia jaettaessa tarkastellaan yhdistyksen edellisen kauden toimintaa. Toiminta-avustus jaetaan hyvinvointijaoston päätöksellä.

Nuorisopalveluiden toiminta-avustusten haku- ja pisteytyslomake

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Yhdistysten vuosiavustukset

Yhdistysten vuosiavustukset ovat haettavissa vuosittain 15.3.–15.4. ja niillä täydennetään toiminta-avustuksia. Vuosiavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Hämeenkyrö tai yhdistyksen hämeenkyröläinen paikallisosasto. Vuosiavustus myönnetään toiminnan tukemiseen. Vuosiavustus jaetaan hyvinvointijaoston päätöksellä.

Avustusta myönnettäessä painotetaan:

 • Yhdistyksen toiminnan laajuutta
 • Hämeenkyröläisten hyvinvointia tukevaa toimintaa
 • Kaikille avointa toimintaa
 • Hämeenkyrön kuntastrategian ja laajan hyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa

Vuosiavustusta ei myönnetä, jos yhdistys saa Hämeenkyrön vapaa-aikapalveluiden toiminta-avustusta. Lisäksi avustusta myönnettäessä otetaan huomioon muut yhdistyksen saamat avustukset, painottaen avustuksia yhdistyksiin, jotka eivät saa muita avustuksia toimintaansa.

Avustuksen saajan on toimitettava vuoden lopussa vapaamuotoinen selostus avustuksen käytöstä.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voidaan myöntää ammattitaiteilijoille, yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuri-, liikunta- lapsi- ja nuorisotoimintaan Hämeenkyrössä. Avustusten jaossa suositaan lasten ja nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestäjiä. Mahdollisia kohteita ovat mm. näyttelyt, julkaisut, tilaisuudet (konsertit, teatterit jne.), leirit, lastenjuhlat ja kurssien järjestäminen. Kohdeavustusta on mahdollista hakea myös muunlaiseen tapahtumaan, jos kohderyhmänä on lapset tai nuoret.

Yli 500€ kohdeavustukset

Yli 500€ kohdeavustusten hakuaika on vuosittain 15.3.-15.4. Kohdeavustusta haetaan vapaamuotoisella lomakkeella joka toimitetaan Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon joko sähköpostitse (kirjaamo@hameenkyro.fi) tai kirjeitse (Hämeenkyrön kunta/Kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö). 

Avustukset jaetaan hyvinvointijaoston päätöksellä.

Alle 500€ kohdeavustukset

Alle 500€ avustuksia voidaan myöntää ympäri vuoden viranhaltijapäätöksellä. Avustusta on haettava viimeistään kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa. Kohdeavustusta haetaan vapaamuotoisella lomakkeella joka toimitetaan Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon joko sähköpostitse (kirjaamo@hameenkyro.fi) tai kirjeitse (Hämeenkyrön kunta/Kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö).

Liikuntapalvelut:

 • Harkinnanvaraisia avustuksia, joita voi hakea esimerkiksi ladun tai kaukalon hoitoon tai liikuntatapahtuman järjestämiseksi
 • Kaukalo- ja latuavustukset jaetaan jälkikäteen jo päättyneen kauden kuluihin.

Nuorisopalvelut:

 • Nuorten toimintaraha. Raha on tarkoitettu nuorten omaehtoiseen itse organisoituun ja järjestettyyn toimintaan. Avustusta jaetaan yhteen kohteeseen enintään 100 €.
 • Lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan

Kulttuuripalvelut:

 • kulttuuritoimintaan

Kohdeavustusten jakoperusteet

Kaikkien kohdeavustusten jakoperusteet ja hakuohjeet

 1. Tukea ei myönnetä
 • tappion takuuna
 • Hämeenkyrön ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan
 • kohteisiin, jotka saavat muuta avustusta kunnalta
 • työskentelyapurahoina tai henkilökohtaisen koulutuksen tukemiseen.
 • yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaisen harrastuksen tukemiseen
 • yrityksille
 • juhlatilaisuuksiin, jonka sisältö ei ole hakijayhteisön varsinaista toimintaa

2. Hankkeen tai tapahtuman vastuutaholta edellytetään huomattavaa omaa taloudellista panosta ko. hankkeeseen. Huomattavaksi panokseksi katsotaan vähintään 50 % hankkeen kustannuksista. Vastuutahon oma osuus kustannuksista voidaan kattaa myös dokumentoituna talkootyönä. Laskentaperusteena on Leader-hankkeiden talkootunnin hinta. Ehto 2 ei koske Nuorten toimintarahaa.

3. Jos avustus on myönnetty tapahtuman järjestämiseen, levyn tai painotuotteen tekemiseen tms., tulee tilaisuuden käsiohjelmassa, mainoksissa ym. tai itse tuotteessa näkyä, että Hämeenkyrön kunta on tukenut sen toteuttamista.

4. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa

 • kuvataan lyhyesti tapahtuma tai hanke tavoitteineen
 • esitetään hankkeen koko talousarvio (tulot ja menot)
 • nimetään hankkeen vastuuhenkilö

5. Hakemus toimitetaan Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon joko sähköpostitse (kirjaamo@hameenkyro.fi) tai kirjeitse (Hämeenkyrön kunta/Kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö).

6. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin se on myönnetty. Muutoin avustuspäätös raukeaa. Avustuksen saaja voi myös hakea avustuksen siirtoa seuraavalle talousarviovuodelle kirjallisesti viimeistään myöntämisvuoden marraskuun viimeisenä päivänä.

7. Avustus maksetaan jälkikäteen kuitteja tai tositteita vastaan. Ennen avustuksen maksamista vapaa-aikapalveluille tulee toimittaa tiliselvitys kuukauden sisällä hankkeen toteutumisesta. Mikäli avustuksen tiliselvitystä ei ole tehty vuoden loppuun mennessä, avustuspäätös raukeaa.

Ota yhteyttä

vapaa-aikapäällikkö

Mika Koskela

041 730 4021

hyvinvointikoordinaattori

Tuomo Kallio

041 731 3406

kulttuurikoordinaattori

Arttu Pentikäinen

050 521 5142