kuvassa on nuotteja

Musiikkiopisto

Musiikin taiteen perusopetus on osa Hämeenkyrön kunnanvapaa-aikapalveluita. Opetus hankitaan Pirkanmaan musiikkiopistolta.

Musiikin ja tanssin iloa

Musiikin taiteen perusopetus on osa Hämeenkyrön kunnan vapaa-aikapalveluita. Opetus hankitaan Pirkanmaan musiikkiopistolta.

Musiikin iloa

Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä, Tampereella, Kangasalla ja Pirkkalassa toimiva Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO) antaa taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista musiikinopetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Alle kouluikäisille annetaan varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulussa eli muskarissa. Tavoitteellinen opiskelu antaa hyvän perustan elinikäiseen harrastamiseen ja mahdollistaa halukkaille hakeutumisen alan ammattiopintoihin.

Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää toiminta-alueellaan vuosittain kymmeniä konsertteja. Ajantasainen tapahtumakalenteri on opiston kotisivuilla. Opistosta voi myös tiedustella esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin.

Lisätietoja opiston toiminnasta saa kotisivuilta www.pmo.fi.


Vastuutahona on kulttuuripalvelut

kulttuurikoordinaattori

Arttu Pentikäinen

050 521 5142