Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain, jätelain, luonnonsuojelulain, vesilain ja vesihuoltolain ym. laeissa määrätyt lupa- ja valvonta-asiat. Ympäristönsuojelussa myös ohjataan ja neuvotaan mm. ympäristönsuojeluun, jätevesien käsittelyyn ja jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelun taksa ja määräykset 

Ota yhteyttä

ympäristötarkastaja

Kaisa Pieniluoma

050 68 247

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioissa, opastaa asioiden vireillepanossa sekä vastaa yleisimpiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.