kuvassa on metsälampimaisema

Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain, jätelain, luonnonsuojelulain, vesilain ja vesihuoltolain ym. laeissa määrätyt lupa- ja valvonta-asiat. Ympäristönsuojelussa myös ohjataan ja neuvotaan mm. ympäristönsuojeluun, jätevesien käsittelyyn ja jätehuoltoon liittyvissä asioissa. .

Ympäristönsuojelun taksa ja määräykset 

Ota yhteyttä

ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastaja, virka avoin

050 68 247

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioissa, opastaa asioiden vireillepanossa sekä vastaa yleisimpiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.