Vesihuolto

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-ajatuksena on hankkia, valmistaa ja toimittaa asiakkailleen tasalaatuista ja terveysvaatimukset  täyttävää  hyvää talousvettä. Talousvesi on käsiteltyä pohjavettä josta 60 % toimitetaan kunnan omalta vedenottamolta Miharista, 30 % ostetaan Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä sekä 10 % Hämeenkyrön Vesi Oy:ltä.

Viemärilaitoksen piiriin kuuluvat kaava-alueet. Jätevedet johdetaan käsiteltäväksi kunnan omalle Pappilanjoen alueella sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolle johdetaan myös Ylöjärven Viljakkalan alueen jätevedet.