Kuva laskin

Vesihuolto

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Kuluttaja-asiakkaat saavat vuodessa neljä vesilaskua. Näistä kolme on aikaisemman kulutuksen perusteella laskettuun arvioon perustuvia laskuja ja neljäs on tasauslasku, joka perustuu ilmoitettuun mittarilukemaan. Arviolasku lähetetään kolmen kuukauden välein vuoden alusta lukien. Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilöluvun mukaan.

Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten lähetetään vuosittain mittarinlukukortti niille alueille joilla mittareita ei lueta laitoksen toimesta. Mittarinlukeman voi ilmoittaa alapuolella olevalla mittarilukeman ilmoitus -lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella.

Ota yhteyttä

toimistosihteeri

Sari Artola

050 322 5904