Kuva Energiatehokas rakentaminen

Ohjeita rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Selvitä ennen hankkeeseen ryhtymistä, tarvitsetko rakentamiseen luvan. Asema- ja yleiskaavoista sekä rakennusjärjestyksestä löydät tietoa, minne voi rakentaa ja millaisia lupia tarvitset. Rakennusvalvonnan myöntämiä lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa.

Ole hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaan, jos lupa-asioissa on epäselvyyttä. Neuvontapyynnön voi jättää lupapisteen asiointipalveluun osoitteessa www.lupapiste.fi, jossa saat tapauskohtaista opastusta hankkeeseesi liittyen.

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin, käyttötarkoituksen muutokseen ja korjaamiseen tarvitaan yleensä lupa. Pieneltäkin tuntuva talousrakennus tarvitsee usein vähintäänkin toimenpideilmoituksen rakennusvalvontaan.

Valitse hankkeeseen ammattitaitoinen pääsuunnittelija, joka osaltaan vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan kanssa kannattaa hyvissä ajoin laatia realistinen aikataulu ja kustannusarvio rakennushankkeelle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Suunnitteluvaiheessa tulee panostaa ammattitaitoisiin suunnittelijoihin ja asiantuntijoihin, jotta hanke onnistuu ja tavoitteet saavutetaan. Rakentamisen aikana ei suuria muutoksia usein enää ole järkevää tehdä. Suunnitelmissa tulee myös huomioida rakennuspaikan olosuhteet ja erityispiirteet sekä rakennuksen energiatehokkuus. Vastaava työnjohtaja on myös hyvä nimetä jo suunnitteluvaiheessa.

Tee rakennuslupahakemus lupapiste asiointipalvelussa. Huomiothan aikataulussa, että lupaprosessissa muilta viranomaisilta tarvittavat lausunnot ja lain mukaiset kuulemismenettelyt vaativat aina oman aikansa. Käsittelyaika hankkeen laajuudesta riippuen on normaalisti 2 vko – 3 kk. Luvan tarkempaa käsittelyaikaa voi tiedustella etukäteen rakennusvalvonnasta.

Naapurien kuuleminen tulee suorittaa ennen lupapäätöstä. Rakennusvalvonta määrittää mitkä naapurit tulee kuulla. Hakija voi kuulla naapurit itse tai antaa naapurien kuulemisen kunnan tehtäväksi, jolloin hakijalta veloitetaan rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu.

Luvista peritään rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu.

Viranhaltijan tekemästä lupapäätöksestä on 14 vrk:n oikaisuvaatimusaika ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tekemästä päätöksestä on 30 vrk:n valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Rakentamaan ei saa ryhtyä ennen kuin lupa on lainvoimainen, ellei muuta ole sovittu.

Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, muutoin lupa raukea. Rakennustyön aloittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään kaksi vuotta. Rakennustyön tulee valmistua viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lisäaikaa valmistumiseen voidaan myöntää enintään kolme vuotta kerrallaan.

Hankkeeseen tulee valita lupaehtojen mukaiset ammattitaitoiset työnjohtajat ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. Rakennusvalvontaan tulee toimittaa työnjohtajahakemukset lupapisteen kautta tai sähköpostilla. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on kuitenkin itse viime kädessä vastuussa siitä, että ammattitaitoiset työnjohtajat on nimetty ja he käyvät tekemässä omat tarkastuksensa ja kirjaavat tarkastuksensa tarkastusasiakirjoihin.

Neuvontapyynnön voi jättää lupapiste asiointipalveluun, jossa saat tapauskohtaista neuvontaa ja opastusta hankkeeseesi liittyen.

Huom. Luvan käsittelyaika alkaa siitä, kun luvanhakija on toimittanut kaikki tarvittavat suunnitelmat ja liitteet hakemuksen liitteeksi lupapisteeseen.